Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynków w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 3. Infrastruktura społeczna
Działanie:
3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
Poddziałanie:  -
2. Koszt całkowity: 3 393 052,64 PLN
Procent dofinansowania 85% (2 853 088,11 PLN)
3. Termin konkursu: 16.10.2009-5.01.2010
4. Data podpisania umowy: 30.06.2010 r.
5. Okres realizacji: 06.10.2010-2011-09-30
6. Opis projektu:

Projekt polegał na remoncie budynków warsztatów w ZSS oraz zakupie nowoczesnego wyposażenia, w tym obejmował:

 • remont pokrycia dachowego polegający na całkowitej wymianie zamortyzowanego pokrycia oraz wykonanie izolacji termicznej,
 • zaizolowaniu przeciwwilgociowym elementów podziemnych budynku,
 • remont elewacji polegający na dociepleniu ścian zewnętrznych,
 • wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich,
 • wymiana nawierzchni wokół budynków,
 • remont ogrodzenia
 • wymiana stolarki okiennej,
 • wymiana ślusarki i stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
 • zbicie tynków wewnętrznych oraz okładzin ściennych,
 • wykonanie powłok malarskich,
 • wymiana glazury i terakoty w sanitariatach
 • wykonanie sufitów podwieszanych,
 • wymiana posadzek w pomieszczeniach warsztatowych,
 • wymiana istniejących instalacji: elektrycznej, co, wod – kan, wentylacyjnej i odgromowej.
Projekt został zrealizowany

Pogoda