Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 3. Infrastruktura społeczna
Działanie:
3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
Poddziałanie:  -
2. Koszt całkowity: 12 852 094,22 PLN
3. Termin konkursu: projekt jest na liście kluczowych projektów indywidualnych. Wniosek o dofinansowanie został złożony 29 maja 2009 r.
4. Data podpisania umowy: 28.09.2009 r.
5. Okres realizacji: 24.01.2007-13.07.2011
6.

Opis projektu: Przedmiotem projektu była rozbudowa budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 16. W zakresie projektowanej rozbudowy budynku przy ul. Wyszyńskiego 16, zrealizowano adaptację pomieszczeń w istniejącym budynku pracowni technologicznych i wybudowano łącznik oraz nową bryłę, w której znajdują się będą pomieszczenia wymagane w nowym programie kształcenia. Wszystkie pracownie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu.

Projekt został zrealizowany 

Strona internetowa: www.rozbudowa.zsgs.olsztyn.pl
Pogoda