Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie, ul.Sikorskiego - etap II
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
Oś priorytetowa: 5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
Działanie:
5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny
Poddziałanie: 5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny
2. Koszt całkowity: 15 490 200,00 PLN
Dofinansowanie 14670090,00 PLN
3. Termin konkursu:
4. Data podpisania umowy: .
5. Okres realizacji:  
6.

Opis projektu: Al. Sikorskiego w nowej odsłonie - olsztyńscy kierowcy podróżujący między centralnymi a sypialnymi osiedlami miasta dostali do dyspozycji całkowicie przebudowaną ulicę; piesi - wyremontowane chodniki, a rowerzyści - dodatkowe ścieżki. Korzystają także przejeżdżający przez stolicę Warmii i Mazur, gdyż al. Sikorskiego leży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 598.

Warto podkreślić, że trasa na niemal dwukilometrowym odcinku została wybudowana od podstaw.  To znaczy, że na nowo powstały kanalizacja deszczowa i odwodnienie, przebudowane zostały sieci teleinformatyczne, gazociąg, wodociąg i ciepłociąg. Dzięki temu okoliczni mieszkańcy mogą być spokojni o ciągłość dostaw podstawowych mediów przez szereg lat.

Poza sieciami, od podstaw ułożono kolejne warstwy jezdni. To niezwykle ważne, że względu na charakter trasy. Każdego dnia korzystają z niej dziesiątki tysięcy zmotoryzowanych, także tych dostarczających surowce i produkty ciężkim sprzętem. Podniesienie nośności do 11,5 tony na oś oznacza, że na przebudowanym fragmencie minimalizujemy ryzyko powstawania kolein. Dobre wieści są nie tylko dla osób, które traktują Sikorskiego jako ciąg komunikacyjny.  Ostatnia warstwa asfaltu to wysokiej jakości materiał, który zapewnia ograniczenie hałasu, co zapewne ucieszy okolicznych mieszkańców.

Podobnie jak w przypadku innych inwestycji realizowanych w Olsztynie w ostatnich latach, nie zapomnieliśmy o pieszych i rowerzystach. Zarówno jedni jak i drudzy mają teraz do dyspozycji bezpieczne, nowe chodniki i trasy, którymi sprawnie mogą przemieszczać się wielbiciele dwóch kółek. To pozwala na jeszcze lepsze skomunikowanie z rozrastającym się z roku na rok systemem dróg rowerowych w naszym mieście.

Odnowiona al. Sikorskiego oznacza wygodę, ale jednocześnie dbałość o środowisko. Mniejszy hałas, ograniczenie emisji spalin dzięki sprawnej podróży nowym traktem, ale także mniejsze zużycie prądu. Wzdłuż całej trasy ustawione zostały nowoczesne latarnie z LED-owymi oprawami i specjalnymi czujnikami, które zmniejszają natężenie światła w miejscu, w którym nie ma ruchu.

Projekt „Poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie, ul. Sikorskiego – II etap” w liczbach:

  • łączna długość zrekonstruowanych dróg (w km): 1,87
  • długość wybudowanych/przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych (w km): 1,55
  • długość wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej (w km): 2,34
  • liczba wybudowanych/przebudowanych zatok autobusowych (w szt.): 4
  • liczba wybudowanych/przebudowanych punktów oświetleniowych (w szt.): 104

 

 

Pogoda