Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie, ul.Sikorskiego - etap III
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
Oś priorytetowa: 5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
Działanie:
5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny
Poddziałanie: 5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny
2. Koszt całkowity: PLN
Dofinansowanie   PLN
3. Termin konkursu:
4. Data podpisania umowy: .
5. Okres realizacji:  
6.

Opis projektu: Aleja Sikorskiego jest jedną z najważniejszych arterii, łączących południowe osiedla ze Śródmieściem Olsztyna. To tędy odbywa się znaczna część ruchu – mieszkańcy tzw. sypialni dojeżdżają nią do pracy, do domów, tędy dzieci i młodzież podróżują do szkół a studenci w kierunku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W końcu al. Sikorskiego jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 598, a to oznacza, że wiedzie nią znaczna część tranzytowego ruchu odbywającego się olsztyńskimi ulicami.

W ostatnich latach gmina Olsztyn przebudowała zrealizowała kilka ważnych inwestycji, związanych z al. Sikorskiego. Przebudowane zostało skrzyżowanie Sikorskiego z Wilczyńskiego, poza tym przebudowany został fragment Sikorskiego od Wilczyńskiego do Jarockiej. Dlatego, aby ujednolicić ciąg jezdni,  podnieść jej nośność, a przez to poprawić bezpieczeństwo i upłynnić ruch tranzytowy i turystyczny, niezbędna była przebudowa kolejnego odcinka.

Jednym z najważniejszych efektów jest podniesienie nośności al. Sikorskiego z 8 do 11,5 tony na oś. To oznacza m.in. ograniczenie niebezpieczeństwa powstawania kolein. Jednak zrealizowana inwestycja dotyczyła nie tylko przebudowy samych jezdni. To kompleksowa realizacja związana z modernizacją podziemnych sieci, oświetlenia, powstaniem nowych chodników i ścieżek rowerowych.

W przypadku podziemnej infrastruktury przebudowano kanalizację sanitarną. Użyte zostały rury ze specjalnego włókna, zapewniającego pełną szczelność i ogromną wytrzymałość. Poza tym prace dotyczyły sieci ciepłowniczej i wodociągowej. Łącznie zmodernizowano lub wybudowano ponad 2,5 kilometra podziemnej infrastruktury, najwięcej – bo 1,55 km dotyczyło kanalizacji deszczowej.

Najbardziej dostrzegalne – co oczywiste – były prace drogowe. Inwestycja dotyczyła odcinka al. Sikorskiego między skrzyżowaniami z Jarocką i Minakowskiego oraz Tuwima i Synów Pułku. Jezdnia po stronie Nagórek ma 932 metry długości, po przeciwnej stronie – nieco ponad kilometr. Obie zostały wybudowane od podstaw w poprzednim szlaku. Użyty w ostatniej warstwie asfalt zapewnia ograniczenie hałasu wytwarzanego przez przejeżdżające auta.

Podczas prac na odcinku 1,2 km wymieniona została lub wybudowana od nowa konstrukcja nawierzchni już istniejących chodników i ścieżek rowerowych, które były w nie najlepszym stanie technicznym. Chodniki oddzielono od ścieżek drobną, kamienną kostką. Wzdłuż przebudowanych jezdni są 4 autobusowe zatoki - ich nawierzchnię wyłożona została z kostki granitowej. Tymczasem na peronach ułożono pas ostrzegawczy ze specjalnych płytek wskaźnikowych. Przy okazji inwestycji zmodernizowano albo wybudowano 11 przejść dla pieszych.

Ważnym elementem zadania była modernizacja oświetlenia. Dotychczas al. Sikorskiego była oświetlona dwoma ciągami lamp sodowych. To zostało zmienione na oświetlenie centralne – to znaczy, że pojedyncze słupy  -  na tym odcinku jest ich 25 (11 o wysokości 16m oraz 14 12-metrowych) - są ustawione w pasie rozdzielającym jezdnie. Na każdym słupie zamontowano po dwie, LED-owe oprawy. To oznacza światło lepszej jakości oraz oszczędność energii.

Pogoda