Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Rewitalizacja Tartaku Raphaelshonów na Centrum Techniki i Rozwoju Regionu "Muzeum Nowoczesności" w Olsztynie
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Działanie:
4.3  rewitalizacja obszarów powojskowych i poprzemysłowych
Poddziałanie: -
2. Koszt całkowity: 5 529 857,85 PLN
3. Termin konkursu: 11.12.2009-26.01.2010
4. Data podpisania umowy: 29.12.2010 r.
5. Okres realizacji: 08.07.2010-31.12.2013
6.

Opis projektu: Projekt obejmuje rewitalizację Tartaku Raphaelshonów na Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Kultury. Obecnie trwają prace budowlane na obiekcie.

 

Projekt w trakcie realizacji

Pogoda