Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Warmiński Jarmark Świąteczny – Olsztyn 2010 i 2011
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
Oś priorytetowa: 1. Przedsiębiorczość
Działanie:
1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych
Poddziałanie: -
2. Koszt całkowity: 1 739 127,93 PLN
Procent dofinansowania: 85 %  (1 464 427,10 PLN)
3. Termin konkursu: 26.03.2010 r. – 11.05.2010 r.
4. Data podpisania umowy: 30.07.2010
5. Okres realizacji: 01.04.2010-30.01.2012
6.

Opis projektu: Projekt obejmował organizację dwóch edycji Warmińskiego Jarmarku Świątecznego (6-20 grudnia 2010 r. / 9-18 grudnia 2011 r.). Impreza, nawiązywała swoim klimatem i charakterem do najpiękniejszych jarmarków Europy, z których słyną Austriacy i Niemcy, w zamyśle organizatorów miał to być „magnes”, który przyciągnie klientów wystawiającym swe wyroby, wytwórcom produktów regionalnych z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego. Wspomniane produkty regionalne to m.in. artykuły kulinarne, słodycze, rękodzieło i sztuka ludowa, ozdoby choinkowe, zabawki, odzież, produkowana ręcznie biżuteria, wyroby ekologiczne (np. świeczki z wosku pszczelego), itp. Dodatkowym narzędziem kreowania i promocji ww. produktów regionalnych były organizowane w czasie jarmarku pokazy i seminaria. Dzięki temu wytwórcy produktów regionalnych uzyskali możliwość zaprezentowania swojej oferty produktowej oraz nawiązania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami. Wymiar wydarzenia wzmocniły liczne atrakcje towarzyszące, m.in. pokazy iluminacji, występy artystyczne, karuzela wenecka, lodowisko, żywa

Projekt został zrealizowany.

Strona internetowa www.jarmark.olsztyn.eu
Pogoda