Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu terenowym 4x4 dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
Oś priorytetowa: 6. Środowisko przyrodnicze
Działanie:
6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne
2. Koszt całkowity: 713 920,81 PLN
Dofinansowanie 546824,64 PLN
3. Data podpisania umowy: 31.03.2015
4. Okres realizacji: 31.03.2015 - 31.08.2015
5.

Opis projektu: Przedmiotem projektu był zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu terenowym 4x4 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Pogoda