Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zakup zestawu kontenerowego do usuwania skutków skażeń chemiczno - ekologicznych
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 6. Środowisko przyrodnicze
Działanie:
6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie:  6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne
2. Koszt całkowity: 2 097 417,09 PLN
Procent dofinansowania 76,28 % (1 599 909,74 PLN)
3. Termin konkursu: 06.04.2009  – 18.05.2009
4. Data podpisania umowy: 29.10.2009
5. Okres realizacji: 20.03.2009  – 31.08.2010
6.

Opis projektu:Przedmiotem projektu był zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt został zrealizowany.

Pogoda