Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i Al. Warszawskiej w Olsztynie
1. Program operacyjny: Infrastruktura i Środowisko
Oś priorytetowa: VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie:
8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Poddziałanie: -
2. Koszt całkowity:

13 959 308,21 PLN

Wartość

dofinansowania

11 865 411,97 PLN
3. Termin konkursu: 04.05.2010 – 05.07.2010
4. Data podpisania umowy: 04.11.2013
5. Okres realizacji: 2013 - 2014
6. Opis projektu:

Realizacja przedsięwzięcia miała na celu poprawienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu, zwiększenie przepustowości i komfortu podróżowania oraz skrócenie czasu podróży. Zakres inwestycji obejmował:

  • przedłużenie pasa  skrętu w prawo z Al. Warszawskiej w ul. Obrońców Tobruku - od przejazdu przez pas rozdzielający przy wjeździe na teren byłej jednostki wojskowej,
  • dobudowa pasa skrętu w prawo z ul. Armii Krajowej w Al. Warszawską o długości około 220m wraz z budową nowego chodnika na długości przebudowy oddzielonego od jezdni pasem zieleni, łącznie z wykonaniem dostosowania nawierzchni do skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Saperską,
  • dobudowanie pasa skrętu w prawo z ul. Obrońców Tobruku w Al. Warszawską o długości ok. 180m przeniesienie kolidującego pomnika oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika,
  • przedłużenie pasa skrętu w prawo z Al. Warszawskiej w ul. Armii Krajowej –
    w nawiązaniu do zaprojektowanego buspasa w ciągu Al. Warszawskiej,
  • budowę  dwukierunkowej ścieżki rowerowej na Al. Warszawskiej wzdłuż jezdni na kierunku od Centrum do granicy miasta od buspasa włącznie do wjazdu  na teren jednostki wojskowej wraz z przebudową istniejących chodników,
  • budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej na ul. Armii Krajowej wzdłuż jezdni na kierunku od przebudowywanego skrzyżowania do końca przebudowy związanej z dobudową pas skrętu wraz z budową brakującego chodnika od skrzyżowania do wjazdu na teren stacji paliw oraz przebudową istniejącego chodnika na pozostałym odcinku,
  • przebudowę odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz przebudowa innych urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z inwestycją, w tym wyburzenie dwóch budynków kolidujących z inwestycją oraz przestawienie ogrodzenia jednostki wojskowej.

Projekt zakończony

Pogoda