Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Wartość Projektu: 648 015,53 zł
Wkład EFRR: 546 702.87 zł
Data podpisania umowy: 07.05.2020 r.

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mieszkań przy ul. Warmińskiej 18/3 oraz przy ul. Mickiewicza 16/8 w Olsztynie na potrzeby reorganizacji Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej nr 1 przy ul. Korczaka 6 w Olsztynie. w ramach projektu 

Cel projektu

W wyniku realizacji projektu mieszkania  przy ul. Warmińskiej 18/3 oraz przy ul. Mickiewicza 16/8 zostaną wyremontowane oraz wyposażone.  łączna ilość miejsc Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej nr 1 przy ul. Korczaka 6 zmniejszy się 30 do 17. Przy ul. Mickiewicza mieszkać będzie 9 podopieczny przy ul. Warmińskiej 8, przez co palcówki zostaną dostosowane do wymagań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie liczby miejsc w placówce usytuowanej w jednym budynku (max 14). Powstaną kameralne mieszkania, które stworzą model podobny do naturalnego charakteru i funkcji rodziny. Dzieci nie będą odczuwały w tak dużym stopniu stygmatyzacji społecznej „mała" placówka opiekuńczo – wychowawcza to naturalnie prowadzony proces usamodzielniania, czyli przygotowanie dzieci i młodzieży do podjęcia samodzielnego życia i uniezależnienia się zarówno emocjonalnego, społecznego jak i ekonomicznego.

Pogoda