Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 4.4 Zrównoważony transport miejski
Wartość Projektu: 2 584 523,62 zł
Wkład EFRR: 1 770 998,08 zł
Data podpisania umowy: 28.03.2019 r.

Opis projektu:

Zadanie dot. poprawy zrównoważonej mobilności i wzrostu efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez:

 1. przebudowę infrastruktury rowerowej i pieszej, m.in.:
  • rozbiórka istniejących konstrukcji chodników wraz z krawężnikami i obrzeżami,
  • wykonanie koryta pod nowe konstrukcje nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych,
  • regulacja pionową istniejących studni i zaworów,
  • doprowadzenie podłoża do grupy nośności podłoża G1,
  • wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • odtworzenie trawników.
 2. przebudowę oświetlenia miejskiego, m.in.:
  • przebudowa oświetlenia drogowego,
  • udowę oświetlenia ciągów pieszych i rowerowych,
  • ochrona od porażeń

na odcinku ul. Leonharda w Olsztynie.

Zadanie dot. poprawy zrównoważonej mobilności i wzrostu efektywności energetycznej na terenie miasta Olsztyna poprzez działania w kierunku infrastruktury w zakresie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego (budowa obustronnych ścieżek rowerowych i chodników wzdłuż ul. Leonharda gdzie odbywa się również transport zbiorowy komunikacji miejskiej ) oraz przebudowy oświetlenia na energooszczędne sterowane ruchem. Rozwój łańcuchów ekomobilności daje użytkownikom alternatywę w sposobie przemieszczania się za pomocą dowolnej formy transportu.

Cele projektu:

Dzięki projektowi osiedle Pojezierze, Kętrzyńskiego i pozostała wschodnia część Olsztyna zostaną lepiej skomunikowane z pozostałym ekomobilnym unowocześnionym łańcuchem, który jest sukcesywnie rozbudowywany na terenie MOF. Usprawniony zostanie przejazd rowerowy w kierunku centrum Olsztyna, starego miasta, lasu miejskiego, dworca głównego oraz licznych miejsc publicznych i obiektów handlowych. Władze miasta dążą do maksymalnego odciążenia ul. Leonharda ruchem pojazdów osobowych i ciężarowych, ponieważ obecnie w godzinach szczytu komunikacyjnego, przejazd tą ulicą wiąże się z długim czasem podróży. Sytuacja ta jest niekorzystnazarówno w odniesieniu do transportu osobowego jak i ciężarowego oraz powoduje nadmierną emisję komunikacyjną we wschodniej części miasta. Komplementarna rozbudowa pasa drogowego, w tym dostosowanie alternatywnej trasy komunikacyjnej w formie ciągu ekomobilnego (przedmiotu niniejszego projektu), przyczyni się do odciążenia i przeniesienia części obecnego ruchu indywidualnego na transport bezemisyjny – rowerowy bądź pieszy. Zmniejszy to obecne korki w szczycie dnia oraz generalne zatłoczenie ulicy Leonharda. Ponadto sąsiednie miejscowości (Barczewo, Gietrzwałd, Naglady, Wójtowo, Łęgajny i inne) zostaną lepiej niż dotychczas zintegrowaneze stolicą województwa. Planowany ciąg przyczyni się do rozwoju bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej uwzględniającej energooszczędne oświetlenie, odnowy zaniedbanych terenów, szybszego i bezpieczniejszego połączenia ważnych punktów podróży rowerowych w mieście, trasy konkurencyjnej dla dróg samochodowych, oraz zachęci do zmiany środka transportu na rower i rolki, promując przy tym turystykę rowerową i aktywne spędzanie czasu.

Pogoda