Idź do treści strony
Gospodarka

SP29 szkołą kreatywnych umysłów

Głównym powodem realizacji projektu jest potrzeba wsparcia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych i matematyczno-przyrodniczych oraz podniesienie efektywności metod nauczania stosowanych przez nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego.

Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie, poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne i właściwe postawy niezbędne na rynku pracy wśród 94 uczniów oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 34 nauczycieli, w tym uzyskanie kwalifikacji/kompetencji przez 31 nauczycieli i 85 uczniów.

Okres realizacji projektu:
01.04.2021r. – 28.02.2023r.

Podmioty zaangażowane w realizację projektu:
Liderem projektu jest Gmina Miasto Olsztyn.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z „Instytut Badawczo – Szkoleniowy” Sp. z o.o.
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego pełni funkcję jednostki realizującej projekt.

Formy wsparcia nauczycieli:

  • szkolenia z zakresu prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega w oparciu o rozwiązania wypracowane w ramach innowacyjnego projektu „Umiem się uczyć”  – nauczanie dzieci jak się uczyć i jak to robić efektywnie;
  • superwizje indywidualne/coaching dla nauczycieli prowadzących Warsztaty Efektywnej Nauki lub Warsztaty Alfa i Omega dla uczniów;
  • szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych metodą eksperymentu w oparciu o narzędzia TOC (Theory Of Constraints – tłumacz. z j. ang.: Teoria Ograniczeń) – nauczanie oparte na wykorzystaniu zestawów eksperymentalnych na bazie wyposażenia pracowni biologii i pracowni fizyki.

Formy wsparcia uczniów:

  • Warsztaty Efektywnej Nauki,
  • Warsztaty Alfa i Omega,
  • zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki i języka obcego,
  • zajęcia interdyscyplinarne w oparciu o naukę metodą eksperymentu.

Wsparcie dla szkół – zakup sprzętu i wyposażenia:
Ważnym elementem projektu jest zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 29, która otrzyma m.in.:

  • sprzęt doświadczalny do nauki metodą eksperymentu (zestawy eksperymentalne, sprzęt komputerowy, oprogramowanie eksperymentalne) – wyposażenie pracowni biologii i pracowni fizyki,
  • zakup licencji na platformę do nauki języka angielskiego oraz platformę do nauki drugiego języka obcego nauczanego w szkole.

Źródło finansowania:
Wsparcie w ramach projektu pn. „SP29 - szkołą kreatywnych umysłów” realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 455 483,75 zł
Wartość dofinansowania projektu: 426 107,75 zł

Biuro projektu:
Biuro projektu znajduje się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 29
ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn
Telefon/fax: 89 523 51 64
Adres e-mail: sekretariat@sp29.olsztyn.eu

Pogoda