Idź do treści strony
Kultura

INSTYTUT KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ im. Jana Pawła II

ul. Kopernika 47, tel. 89 527 5196,

www.ikch.olsztyn.pl

Prelekcje okazjonalne, okolicznościowe, spotkania cykliczne, cykle biblijne, cykl światopoglądowy, spotkania poświęcone dialogowi polsko-żydowskiemu, polsko-węgierskiemu, cykl dotyczący duchowości chrześcijańskiej i wiele innych – to szeroka działalność religijno-kulturalna Instytutu.
Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II - Studium Teologii dla Świeckich w Olsztynie powołał do życia Biskup Warmiński dr Józef Glemp dekretem z 20 IX 1979 r. Służy ewangelizacji przez apostolat wiedzy i kultury religijnej oraz życia wewnętrznego. Ważną formą działalności są wernisaże prac plastycznych i spotkania autorskie z poetami i pisarzami. W pomieszczeniach Instytutu, pełniących także funkcje galerii swoje prace wystawiają profesjonaliści, ale także artyści amatorzy z Olsztyna i regionu, osoby niepełnosprawne.
W IKCh odbywają się konferencje naukowe i popularno-naukowe, sympozja papieskie i ekumeniczne. Instytut jest organizatorem Warmińskich Dni Duszpasterskich. Dotychczas wydano kilka pozycji książkowych, których treść stanowią materiały Warmińskich Dni Duszpasterskich. W ciągu roku ukazują się dwa numery periodyku naukowego "Zeszyty Teologiczne".

Pogoda