Idź do treści strony
Kultura

 

W Olsztynie jest wielu młodych, zdolnych ludzi. To właśnie z myślą o nich rozwija się szkolnictwo artystyczne, powstają nowe placówki, poprawiają się warunki w już istniejących. Zostać artystą malarzem, aktorem, muzykiem czy tancerzem w Olsztynie nie jest trudno. Młodzież ma możliwości rozwijania swoich talentów pod okiem fachowców w jednej z kilku szkół artystycznych. W Olsztynie znajdują się również instytucje, które poprzez swoją działalność poszerzają wiedzę młodych pasjonatów z różnych dziedzin.

 

Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn
 tel:+48 89 524 52 25
 e-mail: ws@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/ws/

 

Na wydziale kształcą się muzycy i plastycy, którzy wciąż powiększą środowisko młodych twórców nie tylko z naszego regionu. W skład wydziału wchodzi Instytut Muzyki oraz Instytut Sztuk Pięknych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Policealne Studium Aktorskie im. ALEKSANDRA SEWRUKA
ul. 1 Maja 4
10 - 118 Olsztyn

www.teatr.olsztyn.pl/?action=static&id=oszkole

 

 Przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie od 1991 roku istnieje 3-letnie Studium Aktorskie ze specjalnością: aktorstwo dramatyczne. Szkoła mieści się w wyremontowanym i nowocześnie wyposażonym budynku obok Teatru. Dysponuje profesjonalnymi salami prób, salą baletową i zapleczem socjalnym. W lipcu 1998 roku Decyzją Ministra Kultury i Sztuki Studium Aktorskie uzyskało uprawnienia szkoły publicznej, uzyskując prawo wydawania dyplomów państwowych – w zawodzie aktora. Absolwenci Studium pracują na scenach wielu teatrów w Polsce.

 

Państwowe Liceum Plastyczne  im. Erica Mendelsohna

10-527 Olsztyn
telefon: 0-89 541-21-90

uL. Partyzantów 85

e-mail: plsp_olsztyn@interia.pl
www.plp-olsztyn.neostrada.pl

W tej szkole młodzież może kształcić się w takich dziedzinach, jak: ceramika artystyczna, reklama wizualna, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu, historia sztuki. Liceum Plastyczne we wszechstronnej edukacji artystycznej nie ogranicza się do sal i pracowni budynku, w którym się mieści. Stałe elementy edukacji realizowane są także poza szkołą. Główne z nich to plenery malarskie, plenery rzeźbiarskie, projekty międzynarodowe, współpraca regionalna ze szkołami plastycznymi, projekty teatralno-plastyczne, praktyki zawodowe dla ceramików, stała współpraca z instytucjami kultury.
Uczniowie uczą się w przyjaznej i bezpiecznej szkole o niepowtarzalnym klimacie. Zajęcia prowadzą pogodni i życzliwi pedagodzy traktujący ucznia podmiotowo. W szkole dąży się do odkrywania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, a nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, by jak najlepiej służyć młodzieży swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina

ul. Kościuszki 39 , tel.: O89 527 26 91 ,

www.szkola-muz.olsztyn.pl

Powstała w 1945 r. i początkowo mieściła się w pięknej willi nieopodal zamku. Pierwszy koncert odbył się we wrześniu w Sali Teatru. W1972 r. oddano do użytku nowy budynek Szkoły z salą koncertową z organami (firma Biernacki), salą rytmiki i salą kameralną.
W szkole istnieją 2 cykle nauczania: 6-letni dla dzieci w wieku powyżej lat 7 i 4-letni dla osób powyżej 10 lat. W cyklu 6-letnim dzieci uczą się gry na instrumentach muzycznych takich jak: akordeon, fortepian, flet, klarnet, skrzypce, wiolonczela, gitara, trąbka i perkusja, natomiast nieco starsze grają głównie na instrumentach dętych: fagot, obój, puzon, saksofon, waltornia. Oprócz nauki gry na instrumentach muzycznych uczniowie zdobywają wiedzę o muzyce, tańczą, grają w zespołach i śpiewają w szkolnym chórze. Absolwenci szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę w szkole II stopnia na jednym z trzech wydziałów: instrumentalnym, wokalnym lub wydziale rytmiki.
O osiągnięciach Szkoły najlepiej świadczą jej absolwenci, którzy po ukończeniu Akademii Muzycznych w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Katowicach osiągają rożne szczeble kariery.

Pogoda