Idź do treści strony
Edukacja
  • Uchwała Nr XII/198/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Olsztyna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

Pogoda