Idź do treści strony
Edukacja
  • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Olsztyn w roku szkolnym 2008/2009, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Miasta Olsztyna

Pogoda