Idź do treści strony
Edukacja
  • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Olsztyn w roku szkolnym 2009/2010, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Miasta Olsztyna
  • Wyniki egzaminu maturalnego 2010 r.
  • Wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach
  • Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku
Pogoda