Idź do treści strony
Edukacja

Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie

adres: Olsztyn, 11-041 ul. Kard. Hozjusza 15

tel/fax: (0-89) 523-89-84, (0-89) 523-86-45

e-mail: hosianum@hosianum.edu.pl

strona internetowa: www.hosianum.edu.pl

Pogoda