Idź do treści strony
Edukacja

KADRA DYDAKTYCZNA. Najcenniejszym bogactwem uczelni jest kapitał ludzki czyli kadra dydaktyczna, jej zasoby wiedzy, umiejętności, doświadczenia. Pracownicy akademiccy uczelni są wysokiej klasy specjalistami z dużym doświadczeniem dydaktycznym, bogatym dorobkiem naukowym a cześć posiada ścisłe związki z praktyką gospodarczą oraz funkcjonowaniem życia społecznego. Uczelnia zatrudnia ok. 100 wykładowców ze stopniem profesora, doktora habilitowanego oraz doktora na pierwszym i drugim miejscu pracy oraz ok. 400 pracowników na innych formach zatrudnienia.

 

BAZA LOKALOWO-DYDAKTYCZNA UCZELNI.

  • ul Barczewskiego 11 – Biuro Rektora i Kanclerza, Wydawnictwo Uczelniane, sale i pracownie dydaktyczne  
  • ul. Jagiellońska 59 - budynek dydaktyczny, Biuro Samorządu Studenckiego
  • ul. Jagiellońska 59 - sala gimnastyczna oraz budynek dydaktyczny
  • al. Wojska Polskiego 13 - Auditorium Maximum - Studia Podyplomowe, Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów
  • ul. Dworcowa 60 A - Dom Studenta i Nauczyciela

Powierzchnia dydaktyczna uczelni to około 32 tys. m2

 

 

Pogoda