Idź do treści strony
Edukacja

Wydział Informatyki i Ekonomii

  • Studia I stopnia - kierunki licencjackie: Informatyka i ekonometria; Ekonomia; Informatyka
  • Studia II stopnia - kierunek magisterski - studia uzupełniające: Informatyka i ekonometria 


Wydział Socjologii i Pedagogiki

  • Studia I stopnia - kierunki licencjackie: Socjologia, Pedagogika , Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
  • Studia II stopnia - kierunek magisterski - studia magisterskie uzupełniające: Socjologia, Pedagogika

Wydział zamiejscowy w Kętrzynie

  • Studia I stopnia - kieruneki licencjackie – Ekonomia, Pedagogika i Administracja

Ponadto jednostkami organizacyjnymi ogólnouczelnianymi realizującymi pozostałe zadania Uczelni są:

  • Biblioteka Główna
  • Studium Języków Obcych
  • Studium Wychowania Fizycznego
  • Wydawnictwo - wydające podręczniki, skrypty oraz czasopismo "Silva Rerum"
  • Archiwum

 

 

 

Pogoda