Idź do treści strony
Gospodarka

Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Żołnierskiej 39 w Olsztynie

Celem projektu jest remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2, w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Żołnierskiej 39 w Olsztynie polegający na renowacji parkietu, odtworzeniu oliniowania boisk oraz szpachlowaniu i malowaniu ścian oraz sufitu.

Szkoła Podstawowa nr 2 istnieje od czerwca 1945 r. i jest najstarszą szkołą wielopokoleniową z dużymi tradycjami. Tym co wyróżnia placówkę jest oferta programowa szkoły, dostosowana do potrzeb środowiska. Szkoła wspomaga rozwój dzieci poprzez kształtowanie zainteresowań, zdolności oraz właściwych postaw. Szkoła składa się z dwóch obiektów, tj. SP 2 – obiektu głównego usytuowanego przy ul. Kościuszki 70, 10-553 Olsztyn oraz SP 2 – obiektu z klasami sportowymi usytuowanego przy ul. Żołnierskiej 39, 10-560 Olsztyn (obiekt przejęty wraz z klasami piłki ręcznej i klasami lekkoatletycznymi w 2017 r. po likwidacji gimnazjum). Oba obiekty szkolne są własnością Gminy Olsztyn,
w trwałym zarządzie Dyrektora Szkoły. Przedmiotem projektu jest remont sali gimnastycznej mieszczącej się w  obiekcie zlokalizowanym przy ul. Żołnierskiej 39 w Olsztynie. Wyremontowaną salą gimnastyczną będzie zarządzać Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2. Nakład finansowy na remont sali będzie jednorazowy.
W przedmiotowym obiekcie obecnie uczą się uczniowie z 8 klas sportowych (IV-VIII), w tym 5 klas o profilu lekkiej atletyki i 3 klas o profilu piłki ręcznej dziewcząt i chłopców. Łącznie trenuje 157 uczniów. Uczniowie tych klas mają poszerzoną ofertę zajęć sportowych (4 godziny wychowania fizycznego i 6 godzin zajęć sportowych). Ponadto uczniowie klas sportowych o profilu piłka ręczna uczestniczą w programie sportowym Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej oraz biorą udział w rywalizacji sportowej ligi wojewódzkiej jako KS „Szczypiorniak” Olsztyn, a uczniowie klas lekkoatletycznych uczestniczą w zajęciach w ramach Klubu Szkoła Lekkiej.

Obecny stan parkietu na sali gimnastycznej jest w bardzo złym stanie -  zniszczony, wytarty, trudny do utrzymania czystości. Ponadto ściany w obiekcie są popękane, pokryte pleśnią, dodatkowo odpada farba. Sala gimnastyczna jest w ciągłym użytkowaniu, co powoduje dodatkowe uszkodzenia parkietu. Nawierzchnia posiada wiele ubytków i „ruchomych” klepek.
W obecnych czasach sport stał się częścią życia, daje możliwość łączenia treningów z edukacją, co jest bardzo ważne dla dzieci, które rozpoczęły przygodę ze sportem. Edukacja w szkole z oddziałami sportowymi będzie jednak uzależniona od warunków, które stworzy im Gmina. Uczniowie i absolwenci będą mieli zdecydowanie większe szanse na zasilenie kadr narodowych, jeżeli przejdą odpowiednie szkolenie, na odpowiednim poziomie. Profesjonalne wyszkolenie przyszłych sportowców wiąże się z zapewnieniem im doskonałych warunków do treningu - przede wszystkim sali gimnastycznej. Połączenie edukacji ogólnej ze sportem pozwala na osiągnięcie lepszych efektów sportowych i daje szansę mniej zamożnym a utalentowanym dzieciom, które nie mogą pozwolić sobie na treningi w prywatnych klubach, czy uczestnictwo w prywatnych zajęciach pozalekcyjnych. Klasy sportowe funkcjonujące w obiekcie przy ul. Żołnierskiej 39 w Olsztynie mogą dać szansę osiągnięcia upragnionego celu i spełnić marzenia o kadrze narodowej.
Prace zostały tak zaplanowane aby ich końcowe rozliczenie nie przekroczyło terminu 20 grudnia 2023 r.

Całkowita wartość zadnia: 141 240,10 zł

Wartość dofinansowania: 32 000,00 zł

 

 

Pogoda