Idź do treści strony
Gospodarka

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
W WIEKU DO LAT 3

MALUCH+ EDYCJA 2021

DOFINANSOWANIE

22 080 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

44 160 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Wsparcie finansowe budżetu państwa na realizację zadań Gminy określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„Maluch +” 2021

REALIZOWANE ZADANIA

Zapewnienie funkcjonowania 23 miejsc opieki utworzonych przez Gminę do dnia 31 grudnia 2021 r. z udziałem programu „MALUCH”

GRUPA DOCELOWA

Dzieci w wieku do lat 3 uczęszczające do Żłobków Miejskich
 w Olsztynie

EFEKTY PROGRAMU

Zapewnienie funkcjonowania 23 miejsc opieki utworzonych przez Gminę do dnia 31 grudnia 2021 r. z udziałem programu „MALUCH”

Pogoda