Idź do treści strony
Gospodarka

„Zagospodarowanie pasa drogowego przy ul. Dąbrowszczaków wzdłuż budynków nr 3-6 w Olsztynie"

Celem zadania jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie roślinności urozmaicającej nasadzenia miejskie, a także wstrzymanie erozji gleby oraz poprawa mikroklimatu, co przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta.

Zadanie polega na obsadzeniu bylinami zieleńców znajdujących się w pasie drogowym ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie. Wzdłuż budynków 3-6, posadzonych zostanie łącznie 942 nowych roślin.

Realizowane działanie jest jednym z elementów tworzących zielone przestrzenie Olsztyna, mające ogromne znaczenie dla komfortu życia jego mieszkańców. Obsadzenie zieleńców stanowi rewitalizację przyrodniczą, zwiększającą obszar zieleni miejskiej. Instalacje bazujące na rozwiązaniach opartych na przyrodzie sprzyjają zwiększeniu retencji krajobrazowej (ogrody deszczowe, niecki retencyjne, ronda infiltrujące, łąki kwietne, wysepki oczyszczające wodę itp.).

Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu "Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur" w 2022 roku.

Wartość projektu: 30 899,88 zł

Dofinansowanie: 15 449,94 zł

 

Pogoda