Idź do treści strony
Gospodarka

Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Żołnierskiej w Olsztynie

Celem prjektu jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie roślinności urozmaicającej nasadzenia miejskie, a także wstrzymanie erozji gleby oraz poprawa mikroklimatu, co przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta.

Projekt obejmuje realizację prac związanych z zagospodarowaniem skweru zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Żołnierskiej w Olsztynie, na którym wcześniej znajdował się budynek usługowy. Pusty plac zostanie przekształcony w teren zielony, obsadzony odpowiednimi gatunkami roślin.

Dzięki wykonanym nasadzeniom, miejsce to trwale wpisze się w przestrzeń publiczną, zwiększając estetykę otoczenia na kolejne lata. Na uwagę zasługuje fakt, że aranżacja terenu objętego zadaniem oraz nasadzenie roślin wykonane zostanie przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie. Angażując do współpracy przy realizacji projektu młodzież, Gmina Olsztyn chce zwrócić uwagę młodych ludzi na kwestie związane z ochroną środowiska i klimatu. Świadomość konieczności podejmowania działań w kierunku zwiększania ilości zieleni w miastach w celu poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców, powinna być kształtowana już od najmłodszych lat. Wykonując prace związane z obsadzeniem skweru roślinnością, młodzi ludzie mają okazję wykorzystania w praktyce swoich umiejętności nabytych w szkole, ale również uczą się pracy na rzecz lokalnej społeczności i przede wszystkim  podejmowania działań społecznych na rzecz poprawy stanu środowiska. To właśnie edukacja daje szansę kształtowania u ludzi dobrych nawyków, ograniczających negatywny wpływ człowieka na środowisko oraz zwiększających świadomość roli, jaką pełni środowisko naturalne w życiu człowieka. Tego rodzaju aktywność społeczna ma szansę ukształtowania w świadomości młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, co daje nadzieję na powstrzymanie degradacji środowiska oraz niekorzystnych zmian klimatu w przyszłości.

Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu "Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur" w 2023 roku.

Wartość projektu: 40 640,00 zł

Dofinansowanie: 20 320,00 zł

 

Pogoda