Idź do treści strony
Gospodarka
Tytuł projektu: „Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych”
Program: „Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
Cel główny: „Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych”
Cel szczegółowy 2: „Bezpieczne przejścia dla pieszych”
Ogłoszony przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wartość projektu: 142 991,98 zł
Dofinansowanie: 100 000,00 zł
Data podpisania porozumienia: 11.07.2019 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest:

  1. Wykonanie doświetlenia 6 przejść dla pieszych w Olsztynie, dwóch w ciągu Alei Sybiraków: Aleja Sybiraków – III Liceum Ogólnokształcące, Aleja Sybiraków – Rataja oraz czterech w ciągu Alei Wojska Polskiego: Aleja Wojska Polskiego – ul. Oficerska, Aleja Wojska Polskiego – Poliklinika 1, Aleja Wojska Polskiego – Poliklinika 2, Aleja Wojska Polskiego – Szpital Psychiatryczny.
    Prowadzone roboty instalacyjno-budowlane polegały będą na montażu słupów aluminiowych o wys. 6 m, opraw ze źródłem światła LED z prawą i lewą optyką, z zastosowaniem wizyjnego czujnika ruchu współpracującego ze sterownikiem w słupie oświetleniowym, który przeznaczony jest do wideo detekcji kontroli ruchu i obecności.
  2. Przeprowadzenie działań edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Olsztynie:
    • warsztaty z zakresu zasad ruchu drogowego,
    • kurs pierwszej pomocy,
    • konkurs: „Jesteśmy bezpieczni na przejściach dla pieszych”.

Cel projektu:

Gmina Olsztyn dla zapewnienia bezpieczeństwa na olsztyńskich ulicach zgodnie z wizją ZERO Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna na lata 2014-2020 dąży do redukcji liczby śmiertelnych ofiar wypadków. Obecnie Gmina Olsztyn wdraża Program Operacyjny na lata 2018-2020. Celem 3 Programu jest „Bezpieczeństwo pieszego i rowerzysty”. Niniejszy projekt stanowi jeden z etapów realizacji planu doświetlenia przejść realizowanego w 2019 r.

Pogoda