Idź do treści strony
Gospodarka

Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowej Bazylice konkatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Olsztynie

Projekt zakłada przeprowadzenie gruntownego remontu dachu nawy głównej Bazyliki konkatedralnej w Olsztynie wraz z wymianą dachówki.

Efektem planowanych prac będzie poprawa stanu zachowania zabytku. Prace remontowe i wymiana dachówek wpłyną na poprawę szczelności dachu, dzięki czemu wyeliminowane zostaną przecieki i problemy związane z zalewaniem sklepienia Katedry. W rezultacie tych działań zapewniona zostanie właściwa ochrona całego zabytku. Nastąpi zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku oraz zahamowanie procesów jego destrukcji. Przyczyni się to do ocalenia materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń.

Rzymskokatolicka Bazylika konkatedralna pw. św. Jakuba Apostoła w Olsztynie to kościół zbudowany w II poł. XIV wieku. W 1596 wieżę kościoła (w części drewnianą) zastąpiono nową. Utrzymana była, jak cały kościół, w stylu gotyckim. W 1864 r. kościołowi groziło zawalenie i musiano go zamknąć. Oddano go do użytku po generalnym remoncie wykonanym w latach 1866-1868, ale prace nad restauracją wnętrza i nadaniem mu neogotyckiego koloru trwały jeszcze kilkanaście lat. Co najmniej od 1565 wygłaszano w kościele kazania po polsku. Na początku XVIII wieku wszyscy księża olsztyńscy byli Polakami. W ciągu wieków odwiedzali olsztyński kościół, modlili się w nim wybitni Polacy: Jan Dantyszek, Marcin Kromer i Ignacy Krasicki, wszyscy trzej piastujący godność biskupów warmińskich oraz król Władysław IV (1635). W latach 1898-1900 był tu organistą Feliks Nowowiejski. W latach 1979-1981 biskup Józef Glemp (późniejszy prymas Polski) zarządzał stąd diecezją warmińską. Bazylika wpisana została do rejestru zabytków dnia 20.04.1957 r. pod numerem A-270.

Wartość projektu: 3 552 902,34  zł
Wartość dofinansowania: 3 481 884,29 zł (98%)
Data podpisania promesy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego: 23.02.2024 r.

 

Pogoda