Idź do treści strony
Gospodarka

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

                                          

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.


1. Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Trackiej w przemysłowej dzielnicy Olsztyna

Uruchomienie terenów inwestycyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we wschodniej części Olsztyna przez budowę wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Trackiej nad dwutorową, zelektryzowaną linią PKP, z dojazdami.

Projekt zakłada rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych oraz budowę nowego wiaduktu drogowego o długości 36,20 m, szerokości 9,80 m oraz klasie nośności B wg PN-85/S-10030 tj. 400 kn. Na nowym wiadukcie zaplanowano 6,00 m jezdnię oraz jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m. Zadanie swoim zakresem obejmuje również przebudowę dojazdów, sieci trakcyjnej, oświetlania, sieci wodociągowej oraz budowę kładki tymczasowej na okres robót.

Wartość projektu: 8 450 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 750 000,00 zł (95%)
Data podpisania wstępnej promesy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:  17.11.2021 r.

 

2. Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego

Projekt dostosowuje tereny inwestycyjne (pod usługi i zabudowę mieszkaniową) we wschodniej części miasta i gminie Purda. Zadanie zakłada rozbudowę układu drogowego w okolicach Jeziora Skanda, dzięki któremu zwiększona zostanie dostępność transportowa pomiędzy ulicą Piłsudskiego, a ulicą Pstrowskiego. Obecnie, ulica Plażowa jest gruntową, nieutwardzoną drogą o szerokości 3,5 m. Częściowo przebiega przez tereny niezagospodarowane, które przeznaczone są na usługi i budownictwo mieszkaniowe.

Nowa ulica Plażowa będzie miała 6 m szerokości i 0,9 km długości. W ramach inwestycji powstaną także ciągi piesze i rowerowe, wykonane zostanie odwodnienie drogi oraz nowe oświetlenie. W ramach prac, w granicach pasa drogowego zostanie także zagospodarowana zieleń.

Odcinek ul. Pstrowskiego w ciąg DW 598 na długości 0,6 km zostanie zmodernizowany w zakresie m.in.: nawierzchni, oświetlenia oraz ciągów pieszych i drogowych.

Wartość projektu: 37 537 879,33 zł
Wartość dofinansowania: 28 500 000,00 zł (95%)
Data podpisania wstępnej promesy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:  17.11.2021 r.

 

3. Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 18 usytuowanego przy ul. Żytniej 71 w Olsztynie

Przedmiotem projektu jest przebudowa boiska piłkarskiego przy SP nr 18 w Olsztynie, która pozwoli na spełnienie wymogów zawartych w Podręczniku Licencyjnym dla klubów IV ligi i niższych klas, w celu rozgrywania meczów w ramach prowadzonych przez WMZPN rozgrywek piłkarskich.

Projekt przebudowy boiska piłkarskiego przy szkole nr 18 w Olsztynie zakłada:
- zmniejszenie boiska do wym. 100 x 65 m z poboczem o szer. 3,0 m, a za bramką 5,0 m,  
- wymianę nawierzchni sztucznej trawy,
- przebudowę nawierzchni boiska (koszykówka, kort tenisowy, bieżnia) w zakresie wymiany powierzchni poliuretanowej,
- wykonanie nowych trybun dla kibiców gości i kibiców gospodarzy (łącznie 70 miejsc),
- wykonanie 2 toalet typu kontenerowego,
- wykonanie ogrodzenia boiska od strony trybun o wys. 1,2 m i uzupełnienia ogrodzeń wysokich,
- ustawienie ławek w obszarze gry (13 - osob.)
- wymianę wyposażenia,  
- wykonanie 2 składanych siedzisk dla graczy tenisa ziemnego,
- wygrodzenie trybun na strefy kibiców,
- wykonanie terenów zielonych-humusem wraz z obsianiem mieszanką traw-600 m²,
- przebudowę oświetlenia zespołu boisk,
- przebudowę  piłkochwytów,
- wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Wartość projektu: 3 402 110,43 zł
Wartość dofinansowania: 3 061 899,39 zł (90%)
Data podpisania wstępnej promesy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego: 15.06.2022 r.

Pogoda