Idź do treści strony
Gospodarka

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

               

Projekty dofinansowane z programu Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat. Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat i jest obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej,  służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. 

1. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne

Budynek przy ul. Niepodległości 52/58 został wybudowany w 1968 r. Dotychczas mieścił 196 lokali. Po przebudowie w budynku znajdzie się 84 lokali 1-, 2- lub 3-pokojowych, posiadających własne łazienki i aneksy kuchenne. W zakres prac wchodzą: remont, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wraz z dostosowaniem go dla osób niepełnosprawnych, dokonanie niezbędnych rozbiórek, wyburzeń i zamurowań, całkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie termomodernizacji, wykonanie instalacji wewnętrznych oraz niezbędnych instalacji zewnętrznych, a także wymiana powierzchni drogowej i chodnika, powiększenie placu manewrowego i budowa śmietnika podziemnego.

Wartość projektu: 11 781 082,53 zł  
Wartość dofinansowania: 5 278 620,82 zł (45%)
Data podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:  16.02.2018 r.


2. Remont lokali mieszkalnych na wynajem w Olsztynie

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu oraz przebudowę lokali będących własnością Gminy Olsztyn, w wyniku którego powstanie dziesięć lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 633,32 m2. Odnowione mieszkania przeznaczone zostaną na wynajem komunalny.
Inwestycja obejmie lokale znajdujące się przy ul. Kętrzyńskiego 1b/7, ul. Kościuszki 28/5, ul. Księcia Witolda 19/2, ul. Orkana 5/4, ul. Partyzantów 12b/18 i 67/5, Pl. Bema 4/5 oraz ul. Wyzwolenia 21a/4, 21b/3 i 22/4. Odnowione mieszkania przeznaczone zostaną na wynajem komunalny.

Wartość projektu: 997 792,46 zł  
Wartość dofinansowania: 449 006,60 zł (45%)
Data podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:  25.04.2019 r.


3. Remont lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Orkana i Okrzei w Olsztynie

Głównym założeniem jest remont lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn, które ze względu na zły stan techniczny zostały wyłączone z użytkowania. Projekt obejmuje przeprowadzenie prac budowlanych w czterech mieszkaniach zlokalizowanych przy ul. Orkana 18/4 oraz ulicy Okrzei 14/5, 14a/3 i 25a/2. Łączna powierzchnia użytkowa wyremontowanych lokali wynosi 239,13 m2. Odnowione mieszkania przeznaczone zostaną na wynajem komunalny.

Wartość projektu: 380 997,24 zł
Wartość dofinansowania: 171 448,75 zł (45%)
Wkład własny: 209 548,49 zł

Data podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego: 07.02.2020 r.


4. Remont 18 lokali mieszkalnych w Olsztynie

Projekt zakłada remont 18 lokali komunalnych zlokalizowanych przy ul. Curie-Skłodowskiej, Jagiellończyka, Jagiellońskiej, Kasprowicza, Kraszewskiego, Lelewela, Lengowskiego, Mazurskiej, Niedziałkowskiego, al. Przyjaciół, Okrzei, Sienkiewicza, Szymanowskiego, Warmińskiej, Zientary-Malewskiej, Żeromskiego, Żurawiej.
Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali to 673,35 m2.

Wartość projektu: 1 483 601,29 zł
Wartość dofinansowania: 1 186 881,03 zł (80%)
Wkład własny: 296 720,26 zł

Data podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:  22.07.2021 r.

 

5. Budowa pięciu budynków mieszkalnych w Olsztynie przy ul. Towarowej

Projekt zakłada budowę pięciu budynków mieszkalnych przy ulicy Towarowej w Olsztynie, w których powstanie 56 mieszkań socjalnych.

Wartość projektu: 10 829 666,57 zł
Wartość dofinansowania: 8 663 733,25 zł (80%)
Wkład własny: 2 165 933,32 zł

Data podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego: 19.10.2021 r.

 

6. Budowa budynku noclegowni w Olsztynie przy ul. Towarowej 18

Projekt zakłada budowę budynku noclegowni w Olsztynie przy ul. Towarowej 18, w wyniku którego powstanie noclegownia z 97 miejscami o powierzchni użytkowej 596,27 m2.

Wartość projektu: 5 485 162,06 zł
Wartość dofinansowania: 4 388 129,64 zł (80%)
Wkład własny: 1 097 032,42.zł

Data podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:  21.06.2022 r.

 

7. Remont 10 lokali mieszkalnych w Olsztynie

Projekt zakłada remont 10 lokali mieszkalnych w Olsztynie zlokalizowanych przy Alei Przyjaciół, ul. Dąbrowszczaków, ul. Grunwaldzkiej, ul. Jagiellońskiej, ul. Moniuszki, ul. Szymanowskiego, ul. Wyzwolenia, ul. Zientary-Malewskiej, w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 10 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 451,23 m2.

Wartość projektu: 1 013 607,10 zł
Wartość dofinansowania: 810 885,68 zł (80%)
Wkład własny: 202 721,42.zł

Data podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:  11 maja 2022 r.

 

 

 

Pogoda