Idź do treści strony
Gospodarka

Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

1. Utworzenie Ekopracowni klimatycznej w Szkole Podstawowej nr 12 w Olsztynie

Powstanie pracowni klimatycznej daje możliwość nauczania poglądowego, przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów z wykorzystaniem tablicy multimedialnej oraz platform cyfrowych. Uczeń przez doświadczanie najbardziej zapamiętuje poznawane treści. Uczniowie poznają odnawialne źródła energii, takie jak słońce, wiatr, rzeki, pływy i fale morskie, energie jądrową w zamkniętym cyklu paliwowym, biomasy oraz biopaliwa. Poznają ciepło pozyskiwane z ziemi - energię geotermalną. Uczniowie będą prowadzili badania w zakresie działań fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych wody, gleby i powietrza. Nauczą się odpowiedzialności za Ziemię, poznają efektywność np. stosowania izolacji budynków, ograniczaniu wydatków konsumenckich, ograniczaniu emisji gazów a także pomysłów na poprawę życia w trendzie eco. Wśród uczniów budowana będzie świadomość np. czym jest ślad węglowy, ślad ekologiczny.

Projekt ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ogólnym celem programu edukacji ekologicznej jest wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania ekologią i otaczającym światem przyrody. Ponadto, realizacja programu ma przyczynić się do kształtowania świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska – rozwijanie poczucia odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

Wartość projektu: 83 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 74 700,00 zł

Termin realizacji: 01.06-30.09.2023 r.

 

2. Utworzenie Ekopracowni Przyrodniczej w III Liceum Ogólnokształcącym im. M.Kopernika w Olsztynie

Szkoła planuje utworzyć nowoczesną pracownię, o jakiej marzą uczniowie, czemu dali wyraz podczas jej projektowania. III LO chce kształcić swoich uczniów na miarę możliwości czasów, w których żyjemy tak, aby mogli odważnie sięgać po swoje zawodowe marzenia,  aby mogli osiągać sukcesy na miarę marzeń. W związku z utworzeniem nowej pracowni, planowany jest zakup nowych mebli, takich jak trapezowe stoliki, które ułatwią pracę w grupach (można ustawiać je w różnych wariantach) i pozwolą prowadzić ciekawe zajęcia, a także ergonomiczne krzesła dla uczniów i zestawy szafek na niezbędne pomoce naukowe. Ponadto ważną częścią wyposażenia pracowni będą dobrej jakości mikroskopy dla uczniów (wyposażone w kamery, które zarejestrują wyniki badań i obserwacji) oraz profesjonalny mikroskop dla nauczyciela, który po podłączeniu do laptopa umożliwi przeprowadzenie w sposób atrakcyjny i ciekawy prezentacji dla uczniów. Ten zestaw narzędzi będzie uzupełniać tablica multimedialna i rzutnik.
Szkoła planuje również zakup nowych preparatów mikroskopowych oraz zestawów narzędzi preparacyjnych do samodzielnego przygotowania preparatów przez uczniów-po jednym zestawie na mikroskop, łącznie 11 zestawów. Zaplanowane zakupy są niezbędne do realizacji działań opisanych we wniosku. Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność będą mieli możliwość korzystania z zakupionego  sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych

Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej odbiorów działań, upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii, aktywizacja społeczna uczniów i budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie postaw proekologicznych młodzieży w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wartość projektu: 55 556,00 zł

Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

Termin realizacji: 20.06-30.09.2023 r.

Pogoda