Idź do treści strony
Gospodarka

REJON ULICY KASPRZAKA W OLSZTYNIE

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Kasprzaka w Olsztynie”

Data ogłoszenia: 10.09.2013 r.

 

Informacja dotycząca wyłożonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Kasprzaka w Olsztynie

Pliki do pobrania:

 

 


 

Ogłoszenie o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Kasprzaka w Olsztynie

Data ogłoszenia: 25.05.2012r.

 

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr LXV/616/06 Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 lipca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Kasprzaka w Olsztynie.

 

Data ogłoszenia: 04.08.2006r.

 

Pliki do pobrania:

Pogoda
Pogodnie 7°C
Pochmurnie 15°C