Idź do treści strony
Gospodarka

Program "Czyste powietrze"

Ciesz się ciepłym domem, zdrowiem i czystym powietrzem!

Wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe nowoczesne, bardziej efektywne - to inwestycja w zdrowie i bezpieczne ciepło w domu, lepsza jakość powietrza i docelowo niższe wydatki, ponieważ nowoczesne urządzenia zużywają mniej paliwa.

Termomodernizacja budynku wraz z wymianą nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe jest możliwa dzięki dotacji z programu "Czyste powietrze".

Coraz bardziej wymagające przepisy prawa, w tym przyjmowane w województwach tzw. uchwały antysmogowe oraz programy ochrony powietrza, a także rosnące koszty energii cieplnej i elektrycznej to realne wyzwania dla każdego gospodarstwa domowego. Aby obniżyć koszty ogrzewania, nie wystarczy zamontować nowoczesne źródła ciepła, ale trzeba również ocieplić budynek, dzięki czemu twój dom będzie bardziej oszczędny pod względem energetycznym.

Praktyczne rozwiązania pokazują, że przeprowadzenie częściowej termomodernizacji zmniejsza zużycie energii niezbędnej do grzania budynku nawet o połowę. Natomiast, wykonanie kompleksowej termomodernizacji pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet poniżej 100 kWh/m2 rocznie.

Punkt konsultacyjno-informacyjny

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II 1, 10 - 101 Olsztyn
Ratusz, Sala Obsługi Klienta, stanowisko nr 6

Telefon: 669-260-664 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500)
e-mail: czystepowietrze@olsztyn.eu
www: czystepowietrze.olsztyn.eu

Punkt czynny we wtorki i czwartki w godzinach 800 - 1500

Ważne kontakty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
ul. Św. Barbary 9, 02 - 673 Warszawa,
e-mail: info@fundusz.olsztyn.pl
telefon: 22 340-40-
www: wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 10 - 026 Olsztyn,
e-mail: CzystePowietrze@nfosigw.gov.pl
telefon: 89 522-02-05
www: czystepowietrze.gov.pl

Aktualne dane o Programie „Czyste Powietrze” w Gminie Olsztyn

Liczba złożonych wniosków

Liczba podpisanych umów

Liczba zakończonych przedsięwzięć

Wypłacona kwota dotacji

470 396 218 3 403 320,18 zł

 

Pogoda