Idź do treści strony
Gospodarka

 

Lp.Nazwa zwyczajowa planuNr uchwały
2Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – GUTKOWO - przepompownia.Uchwała RM Nr XXX/342/97 z dnia 26.02.1997 r.
4Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego BRZEZINY – POZORTY. Uchwała RM Nr XXXVI/413/97 z dnia 25.06.1997 r. 
6Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego REDYKAJNY – Hozjusza (obr. 156 działki Nr 3/11 i 6).Uchwała RM Nr XIX/290/99 z dnia 25.11.1999 r.
7Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego REDYKAJNY – Hozjusza (obr. 156, dz. Nr 36).Uchwała RM Nr XXIV/479/2000 z dnia 16.02.2000 r.
8Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego – JAGIELLOŃSKA – CHEŁMIŃSKA.Uchwała RM Nr XXXII/571/2000 z dnia 28.06.2000 r.
10Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego –  GUTKOWO – Podbipięty.Uchwała RM Nr LIII/800/2001 z dnia 14.11.2001 r.
11Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego –  GUTKOWO –  Żurawia.Uchwała RM Nr LV/829/2001 z dnia 19.12.2001 r.
12Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – DAJTKI – Sielska.Uchwała RM Nr LV/830/2001 z dnia 19.12.2001 r.
14Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – URANIA.Uchwała RM Nr LXIII/925/02 z dnia 22.05.2002 r.
15Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – KUJAWSKA.Uchwała RM Nr V/45/03 z dnia 29.01.2003 r.
16Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – BOROWA.Uchwała RM Nr V/46/03 z dnia 29.01.2003 r.
17Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – REDYKAJNY (działka Nr 44, obręb 155.)Uchwała RM Nr IX/94/03 z dnia 30.04.2003 r.
18Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – OFICERSKA.Uchwała RM Nr X/151/03 z dnia 28.05.2003 r.
19Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – TUWIMA. Uchwała RM Nr XI/177/03 z dnia 25.06.2003 r.
20Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – CENTRUM.Uchwała RM Nr XIII/212/03 z dnia 27.08.2003 r.
21Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GUTKOWO –Wołodyjowskiego-Bałtycka.Uchwała RM Nr XX/280/03 z dnia 17.12.2003 r.
22Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  – KORTOWO.Uchwała RM Nr XX/281/03 z dnia 17.12.2003 r.
23Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – KORTOWO – SADY.Uchwała RM Nr XXII/321/04 z dnia 25.02.2004 r.
24Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – REDYKAJNY POŁUDNIE.Uchwała RM Nr XXVIII/395/04z dnia 30.06.2004 r.
25Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – ZATORZE – Jagiellońska-Chełmińska.Uchwała RM Nr XXVIII/394/04 z dnia 30.06.2004 r.
26Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Dzielnica Przemysłowa – WSCHÓD 2.Uchwała RM Nr XXXVII/475/04 z dnia 01.12.2004 r. 
27Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – CENTRUM SPORTOWE. Uchwała RM Nr XXXVII/473/04 z dnia 01.12.2004 r.
28Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – ZAKOLE ŁYNY.Uchwała RM Nr XXXVII/474/04 z dnia 01.12.2004 r.
29Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – TRACK WSCHÓD.Uchwała RM Nr XXXVIII/492/04 z dnia 29.12.2004 r.
30Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – DAJTKI – stacja benzynowa.Uchwała RM Nr XXXVIII/493/04 z dnia 29.12.2004 r.
31Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – REDYKAJNY – Cietrzewia.Uchwała RM Nr XXXVII/472/04 z dnia 01.12.2004 r.
32Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Dzielnica Przemysłowa – WSCHÓD 1. Uchwała RM Nr XLIII/561/05 z dnia 15.04.2005 r.
33Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w – DAJTKI – Sielska-Rolna. Uchwała RM Nr XLIV/580/05 z dnia 27.04.2005 r.
34Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – KOSZARY – Jagiellońska.Uchwała RM Nr XLV/599/05 z dnia 25.05.2005 r.
35Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – JAROTY – B-11.Uchwała RM Nr XLVI/614/05 z dnia 22.06.2005 r.
37Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – LAS MIEJSKI.Uchwała RM Nr LV/748/06 z dnia 25.01.2006 r.
38Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – PLANTY.Uchwała RM Nr LV/747/06 z dnia 25.01.2006 r.
40Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – GUTKOWO – kościół.Uchwała RM Nr LXIII/811/06 z dnia 28.06.2006 r.
41Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – KOSZARY – Artyleryjska.Uchwała RM Nr LXVII/837/06 z dnia 06.09.2006 r.
42Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego –  TORUŃSKA – zmiana.Uchwała RM Nr LXVII/838/06 z dnia 06.09.2006 r.
43Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – PIECZEWO.Uchwała RM Nr XI/119/07 z dnia 30.05.2007 r.
44Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – UKIEL – LIKUSY.Uchwała RM Nr XIV/171/07 z dnia 29.08.2007 r.
45Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – BRZEZINY – sklep. Uchwała RM Nr XXIV/300/08 z dnia 26.03.2008 r.
46Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – SKANDA.Uchwała RM Nr XXVII/339/08 z dnia 25.06.2008 r.
47Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – PARK CENTRALNY.Uchwała RM Nr XXX/371/08 z dnia 27.08.2008 r.
48Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – UKIEL – DAJTKI.Uchwała RM Nr LII/599/09 z dnia 16.11.2009 r.
49Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – DAJTKI – Rolna-Kłosowa.Uchwała RM Nr LVII/655/10 z dnia 27.01.2010 r.
50Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – NIEBIESKI PARASOL.Uchwała RM Nr VII/61/11 z dnia 11.03.2011r.
51Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – ŻBICZA.Uchwała RM Nr VII/62/11 z dnia 11.03.2011 r.
53Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – KOSZARY – Warszawska.

Uchwała RM Nr VII/60/11 z dnia 11.03.2011 r.

55Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – JEZIORO UKIEL.Uchwała RM Nr XXII/372/12 z dnia 25.04.2012 r.
56Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – PODKÓWKA.Uchwała RM Nr XXIII/411/12 z dnia 30.05.2012 r.
58Miejscowy plan zagospodarowa­nia przestrzennego – BRZEZINY – POZORTY – aktualizacja.Uchwała RM Nr XXIV/437/12 z dnia 27.06.2012 r.
59Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – PLANTY – MŁYN.Uchwała RM Nr XXIV/435/12 z dnia 27.06.2012 r.
60Zmiana Miejscowego planu za­gospodarowania przestrzen­nego– DYBOWSKIEGO – OBITZA.Uchwała RM Nr XXVIII/510/12 z dnia 31.10.2012 r.
61Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – DAJTKI – Siewna.Uchwała RM Nr XXXVII/658/13 Z dnia 15.05.2013 r.
62Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego– OCZYSZCZALNIA.Uchwała RM Nr XXXVII/659/13 z dnia 15.05.2013 r.
63Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - ŚRÓDMIEŚCIE - DWORZEC GŁÓWNY.
Uchwała RM Nr XLVI/757/13 z dnia 18.11.2013 r.
64Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - SYBIRAKÓW- Stadion.
Uchwała RM Nr XLIX/805/14 z dnia 29.01.2014 r.
65Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - GUTKOWO - Żurawia - Heleny.Uchwała RM Nr L/820/14 z dnia 26.02.2014 r.
66Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Dzielnica Przemysłowa - WSCHÓD 4.Uchwała RM Nr LIII/866/14 z dnia 28.05.2014 r.
67Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zespołu parkowego KORCZAKA – MLECZNA.Uchwała RM Nr LV/885/14 z dnia 25.06.2014 r.
68Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - TRZCINOWISKO KORTOWSKIE PÓŁNOC.
Uchwała RM Nr LVI/896/14 z dnia 30.07.2014 r.
71Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - GPZ CENTRUM.Uchwała RM XIII/165/15 z dnia 30.09.2015 r.
72Miejscowy plan zagospoda­rowania przestrzen­nego - NAD JEZIOREM DŁUGIM.Uchwała RM XIX/255/16 z dnia 4.03.2016 r.
73Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - PIENIĘŻNEGO - zmiana.Uchwała RM XXIII/333/16 z dnia 14.07.2016 r.
74Miejscowy plan zagospoda­rowania przestrzen­nego - NAGÓRKI - JAROTY A.Uchwała RM XXIV/349/16 z dnia 06.07.2016 r.
75Miejscowy plan zagospoda­ro­wania przestrzennego - LEONHARDA.Uchwała RM XXIV/350/16 z dnia 06.07.2016 r.
76Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - OLSZTYN - PÓŁNOC - zmiana.Uchwała RM XXVII/369/16 z dnia 31.08.2016 r.
77Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - METALOWA 2.Uchwała RM nr XXXII/518/17 z dnia 25.01.2017 r.
78Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - UKIEL - ŁUPSTYCH.Uchwała RM nr XXXII/519/17 z dnia 25.01.2017 r.
79Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - NAGÓRKI - JAROTY C.Uchwała RM nr XXXIV/571/17 z dnia 29.03.2017 r.
80Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - ŚRÓDMIEŚCIE ŻOŁNIERSKA PŁD.Uchwała RM nr XLI/712/17 z dnia 25.10.2017 r.
81Miejscowy plan zagospoda­rowania przestrzen­nego - NAGÓRKI - JAROTY B.UCHWAŁA RM nr XLII/806/17 z dnia 29.11.2017 r.
82Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - GUTKOWO - Przepiórcza.Uchwała RM nr XLII/807/17 z dnia 29.11.2017 r.
83Miejscowy plan zagospoda­rowania przestrzennego - Os. GENERA­ŁÓW – POŁUDNIE A.Uchwała RM nr XLIV/854/18 z dnia 13.03.2018 r.
84Miejscowy plan zagospoda­rowania przestrzen­nego - DORANTTA.Uchwała RM nr XLV/879/18 z dnia 28.02.2018 r.
85Miejscowy plan zagospoda­rowania przestrzen­nego - KURONIA.Uchwała RM nr XLVII/929/18 z dnia 25.04.2018 r.
86Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - ARMII KRAJOWEJ.Uchwała RM nr XL/694/17 z dnia 27.09.2017 r.

87

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - GUTKOWO.

Uchwała RM nr VI/97/19 z dnia 27.03.2019 r.

88

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - UW-M OCZAPOWSKIEGO.

Uchwała RM nr X/158/19 z dnia 26.06.2019 r.

89

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - PIECZEWO - WSCHÓD A

Uchwała RM nr X/161/19
z dnia 26.06.2019 r.

90Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - WITOSA - BAJKOWAUchwała RM nr X/159/19
z dnia 26.06.2019 r.
91Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - WYSOKA BRAMAUchwała RM nr X/160/19
z dnia 26.06.2019 r.
Pogoda
Pochmurnie 0°C
Pochmurnie 1°C