Idź do treści strony
Gospodarka

Komitet Rewitalizacji

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KOMITETU REWITALIZACJI

Zapraszamy do wspólnej pracy mieszkańców Olsztyna, którzy interesują się tematem rewitalizacji i sprawami społeczności lokalnych. W ramach Komitetu będą mogli czuwać nad przebiegiem przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Olsztynie, opiniując związane z nimi działania i wspierając władze miejskie w podejmowaniu decyzji w tym zakresie.

Jak można zgłosić swoją kandydaturę? Kto poszukujemy? Szczegóły na stronie  https://umolsztyn.bip.gov.pl/tablica-wydzial-strategii-i-funduszy-europejskich/. Nabór trwa od 24 stycznia 2024 r. Na zgłoszenia czekamy do 7 lutego 2024 r.

 

NABÓR DO KOMITETU REWITALIZACJI

12 grudnia 2023 r. rozpoczynamy nabór chętnych do współpracy w ramach Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna. Zapraszamy mieszkańców, którzy interesują się tematem rewitalizacji i sprawami społeczności lokalnych do wspólnej pracy nad rozwojem naszego miasta. Komitet będzie przyglądał się poszczególnym procesom i przedsięwzięciom rewitalizacyjnym, opiniując związane z nimi działania i wspierając władze miejskie w podejmowaniu decyzji w tym zakresie.

Jak można zgłosić swoją kandydaturę? Kto poszukujemy? Szczegóły w ogłoszeniu i innych dokumentach załączonych poniżej. Nabór trwa do 12 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

Lista poparcia

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

 

PRACE NAD REGULAMINEM KOMITETU REWITALIZACJI

Za nami wiele ciekawych rozmów o mieście i sprawach ważnych dla jego mieszkańców. Prowadziliśmy je w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+ (GPR). Dziś zapraszamy do dyskusji o roli, zadaniach i zasadach powoływania Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna. 

Komitet rewitalizacji to nowe rozwiązanie. Ustawa o rewitalizacji wprowadziła je, aby stworzyć forum społecznego dialogu na temat realizacji przedsięwzięć na obszarach borykających się ze szczególnymi problemami. 

Komitet ma gromadzić osoby szczególnie aktywne, liderów społecznych, którzy swoim zaangażowaniem w sprawy obszaru rewitalizacji wspomagać będą pracę miejskich urzędników. Jest to bardzo istotne, ponieważ dla powodzenia całego przedsięwzięcia potrzebne są wiedza i doświadczenie w wielu dziedzinach.

W działaniach rewitalizacyjnych niezbędny jest udział społeczności lokalnej. Komitet ma być więc łącznikiem między organami gminy, zarządzającymi przygotowaniem i wdrożeniem GPR, a pozostałymi uczestnikami rewitalizacji, którzy w tym procesie powinni odgrywać aktywną rolę. Komitet pozwala też na społeczną kontrolę działań rewitalizacyjnych i daje lokalnej społeczności szansę na wywieranie realnego wpływu na przebieg rewitalizacji.

Zapraszamy do udziału w procesie konsultacyjnym:

  • Już dziś można wypełnić ankietę na temat Komitetu Rewitalizacyjnego - jej wyniki zaprezentujemy na spotkaniu konsultacyjnym (ankieta aktywna do 3 października 2023 r, do godz. 12.00).
  • Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 3 października 2023 r. o godz. 17.00 w Sali Kameralnej w Kamienicy Naujacka (siedziba MOK w Olsztynie,ul. Dąbrowszczaków 3, sala na parterze). Wejście do budynku z dostępnością do windy – od strony ul. Mrongowiusza. Przebieg spotkania będzie można śledzić też na YouTube (link tutaj).
  • Drugie spotkanie zaplanowano 23 października br. o godz. 17.00. Zapraszamy do Ratusza, Plac Jana Pawła II 1, sala nr 219 (II piętro).
  • Zachęcamy do komentowania online projektu Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna! Projekt można też pobrać tutaj.

Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia, składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna

Formularz konsultacyjny

Pogoda