Idź do treści strony
Stadt Olsztyn

Newsletter

05.07.2016 14:00

Międzynarodowy laur Programu Rozwoju Śródmieścia!

Certyfikat za program rozwoju Śródmieścia

Pomysł na przestrzeń centralnej części Olsztyna dostrzeżony w Brukseli. W Komitecie Regionów zostały wręczone nagrody Europejskiej Rady Planowania Urbanistycznego.

To niezwykle prestiżowe wyróżnienie. Stolica Warmii i Mazur została nagrodzona za Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia. Dokument, który powstawał w latach 2012-2015, zwyciężył w kategorii "Planowanie Strategiczne".

- Takie nagrody to dowód na słuszność obranych przez nas kierunków działania - przyznaje prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Trzeba pamiętać, że ogrom pracy w program włożyli mieszkańcy naszego miasta. To oni brali udział w wielu spotkaniach, konsultacjach, zgłaszali wnioski, proponowali najlepsze ich zdaniem rozwiązania. Rękę na pulsie w trakcie przygotowywania dokumentu trzymał zespół urzędników różnych specjalizacji.

Efektem tych długich, ale owocnych prac była nagroda. Przedstawiciele olsztyńskiego magistratu odebrali ją w poniedziałek w Brukseli.

- Plan odnowy centrum Olsztyna jest doskonałym przykładem holistycznego i spójnego podejścia do planowania - uzasadnili werdykt jurorzy pod przewodnictwem Pettera Wiberga. - Inspirowany Kartą Lipską, wyznacza zintegrowaną strategię planowania urbanistycznego, której celem jest odwrócenie trendu fizycznej degradacji i znikania usług w centralnym obszarze miejskim, będącym z kolei wynikiem suburbanizacji i rozlewania się miast. Jury było pod wrażeniem sposobu w jaki ta ogólna filozofia została przełożona na jasno zdefiniowane cele i strategie i w jaki sposób są on wprowadzane w życie.

W zapisach programu znalazło się m.in. wprowadzenie strefy Tempo 30 albo utworzenie głównej trasy handlowo-pieszej biegnącej od dworca głównymi ulicami Śródmieścia przez Stare Miasto do kampusu akademickiego. Część zadań już została zrealizowana. Wśród nich uspokojenie ruchu, stworzenie atrakcyjnej i przyjaznej pieszym przestrzeni.

W 2015 roku Rada Miasta Olsztyna przyjęła program jako strategiczny dla przestrzeni Śródmieścia.

<- Zurück zu: Archiwum
Wetter