Idź do treści strony
Stadt Olsztyn

Newsletter

Książka telefoniczna

Adam Borowski
Stanowisko dyżurnego Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pokój: Sala operacyjna RCB
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
ul. Augustowska 44 10-683 Olsztyn
tel. 89-522-81-12, tel. 89-522-24-11,
Paulina Borucka
stanowisko ds. planu finansowego wydziału
Wydział Edukacji
pokój: 42
Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 506-09-11,
Maja Brdys
Kierownik Referatu ds. obsługi funduszy europejskich
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
pokój: 217
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn Tel. 89 535-13-11, tel. 89 527-31-11, wew. 425
Anna Bródka
Referat gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 114
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 433
Barbara Alicja Bryska
Referat planowania
Wydział Budżetu
pokój: 112
ul. Wyzwolenia 30 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 622, wew. 622
Anna Buczkowska
Referat wymiaru podatków i opłat
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 6A
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 654, wew. 654
Magdalena Budzeńska - Syska
stanowisko ds. administracyjnych i archiwizacji dokumentów
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 307
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 337
Zofia Bugajewska
Stanowisko ds wydawania odpisów
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 4
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 376
Izabela Bujwid
Referat transportu
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój:
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 90,
Sylwia Bukowska
stanowisko ds. sprawozdawczości i przetwarzania danych oraz Systemu Informacji Oświatowej (SIO)
Wydział Edukacji
pokój: 4
Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 506 09 31,
Wetter