Idź do treści strony
Gospodarka

UCHWAŁA NR XLVII/929/18 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Leśną, południową granicą Lasu Miejskiego i brzegiem Rzeki Łyny, w rejonie skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Jacka Kuronia w Olsztynie

Do pobrania:

PRZEBIEG PROCEDURY PLANISTYCZNEJ

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Leśną, południową granicą Lasu Miejskiego i brzegiem Rzeki Łyny, w rejonie skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Jacka Kuronia w Olsztynie”

Do pobrania:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne­go Olsztyna, ul. Artyleryjska - KOSZARY" w rejonie skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino, Marka Kotańskiego i Jacka Kuronia.

Do pobrania:

Pogoda