Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nad Jeziorem Długim w Olsztynie"

Do pobrania:

Informacje dotyczące wyłożenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nad jeziorem Długim w Olsztynie”.

Termin wyłożenia planu do publicznego wglądu: 23.11.2015 - 14.12.2015

Dyskusja publiczna: 2.12.2015

Do pobrania

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego nad jeziorem Długim w Olsztynie”

Do pobrania:

Pogoda