Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Nagórkami i Jarotami w Olsztynie" - część A

Do pobrania:

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Nagórkami i Jarotami w Olsztynie” - część A.

Do pobrania:

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Nagórkami i Jarotami w Olsztynie”

Linki:

NAGÓRKI - JAROTY

Informacje dotyczące wyłożenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Nagórkami i Jarotami w Olsztynie"

 

Termin wyłożenia planu do publicznego wglądu: 7.10.2015-28.10.2015

 

Dyskusja publiczna

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami od­będzie się w dniu 20 października 2015r. w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Paw­ła II 1, w sali 219 o godz. 16.00.

 

Pliki do pobrania:

Pogoda