Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała nr LV/877/23 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie przedszkola przy ulicy Radiowej w Olsztynie"

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie przedszkola przy ul. Radiowej w Olsztynie"

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie przedszkola przy ul. Radiowej w Olsztynie”

Pogoda