Idź do treści strony
Gospodarka

Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Wartość Projektu: 190367692,06 zł
Dofinansowanie: 131 350 156,15 zł, w tym z UE 116 062 861,01 zł, z budżetu państwa: 15 287 295,14 zł
Data podpisania umowy: 31.12.2020 r.

Opis projektu:
Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo–sportowej Urania w Olsztynie wraz z budową lodowiska zewnętrznego, parkingiem podziemnym, naziemnymi miejscami parkingowymi, komunikacją kołową i pieszą, zagospodarowaniem zielenią urządzoną, małą architekturą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem.

W wyniku inwestycji przebudowany zostanie obiekt mogący pomieścić około 4 000 widzów, dostosowany do potrzeb użytkowników o różnym poziomie sprawności, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wzmocnienie funkcji społecznych i kulturalnych obszaru rewitalizacji służących budowaniu lokalnej tożsamości dzięki poprawie dostępu do edukacji, kultury, sportu i rekreacji oraz zwiększeniu możliwości realizacji projektów kierowanych do środowisk osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem poprzez przywrócenie i wzmocnienie funkcji społecznych Hali Widowiskowo-Sportowej Urania.

Pogoda