Idź do treści strony
Культура

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Dąbrowszczaków 3,
tel.: 89 522 13 50

fax.: 89 522 13 51
www.mok.olsztyn.pl

 

Miejski Ośrodek Kultury mieści się w samym centrum życia artystycznego Olsztyna. To na Starym Mieście, w Spichlerzu i Galerii Rynek ma miejsce ponad 100 różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych rocznie. Od września do czerwca można uczestniczyć w wernisażach, koncertach, spotkaniach, spektaklach, projekcjach filmowych i prezentacjach. Działalność MOK obejmuje wszelkie dziedziny kultury i sztuki, od plastyki, poprzez literaturę i film, po muzykę i teatr. MOK wspiera również wartościowe projekty twórcze artystów pracujących samodzielnie, a także wzbogacające kulturę miasta inicjatywy instytucji i organizacji społecznych.
MOK jest także miejscem systematycznej pracy grup zajmujących się różnymi dziedzinami sztuki. Młodzież rozwija swoje zainteresowania w pracowni literackiej, na warsztatach dziennikarskich i filmoznawczych, w grupie teatralnej „Kokon”. Dla dzieci przeznaczone są zajęcia zespołu Radość. Przy Miejskim Ośrodku Kultury działa Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum, zespół wokalny „Moderato”, Klub Plastyka Amatora „Sąsiedzi”. Działania edukacyjno – artystyczne realizowane są w cyklach, wśród których każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. MOK jest organizatorem najdłuższej letniej imprezy, jaką jest Olsztyńskie Lato Artystyczne, trwające od 15 czerwca do 15 września każdego roku.

 

Osiedlowe Domy Kultury

Agora, Akant, Akces, Alternatywa, Astra, 17, Na Górce
Prowadzą swoją działalność w lokalnych środowiskach. Służą przede wszystkim dzieciom i młodzieży, bowiem to właśnie do nich kierowana jest większość programów. Jednak w każdym ośrodku realizowane są także projekty, pozwalające aktywnie i twórczo zagospodarować wolny czas ludziom starszym.
Animatorzy kultury z ogromną pasją tworzą w tych placówkach niepowtarzalną atmosferę, stawiając sobie za cel kształtowanie osobowości, rozwijanie zdolności twórczych swoich podopiecznych. Podczas wakacji czy w trakcie ferii zapewniają dzieciom i młodzieży atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu, stając się często drugim domem. Tam działają liczne pracownie, tworzone są koła zainteresowań, w których młodzi ludzie rozwijają swoje pasje, odgrywające często decydującą rolę w ich życiowych wyborach i dzięki którym np. z amatorskiej sceny trafia się na deski teatru. Bardzo często właśnie w osiedlowych domach kultury ma miejsce pierwsze spotkanie ze sztuką.

 

 

Pałac Młodzieży

ul. Emilii Plater 3m ,

tel. 89 527 32 69,

www.palac.olsztyn.pl


Pałac Młodzieży położony w centrum miasta jest największą placówką oświatowo-wychowawczą. Można tu przychodzić codziennie, by z przyjemnością, pożytkiem spędzać wolny czas rozwijając swoje zainteresowania i zdolności. W 16 pracowniach pracują zespoły budzące i rozwijające różnorodne zainteresowania dzieci i młodzieży. Ci, którzy lubią grać, tańczyć i śpiewać mogą rozwijać swoje zdolności w Zespole Tańca Ludowego "Rutka", inni - śpiewać w zespołach wokalnych, grać na keyboardzie i gitarze klasycznej lub w spróbować swoich sił zespole muzyki dawnej. Ciekawą propozycją są zajęcia teatru tańca. Coraz większą popularnością cieszy się chór chłopięcy. Umiejętności aktorskie można zdobywać w kilku grupach wiekowych zespołu teatralnego. Natomiast zajęcia w teatrze lalek "Iskierka" to współdziałanie plastyki i teatru. Uczestnicy sami przygotowują adaptacje utworów i bajek, budują lalki i scenografię, opracowują animację. Amatorom wrażeń sportowych Pałac daje możbozach żeglarskich. Pałacowi żeglarze zdobywają medale na Mistrzostwach liwości uczestnictwa w różnych sekcjach. Turystyczna organizuje wiele rajdów i wycieczek w najciekawsze i najpiękniejsze miejsca, zarówno w najbliższej okolicy jak i rejony górskie i nadmorskie. Młodzież bierze udział w wędrówkach, zlotach i rajdach międzynarodowych. Powstała również sekcja kajakarstwa turystycznego. Miłośnicy wody i wiatru uczą się żeglowania, biorą udział w regatach i o Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwach Europy w Bojerach Juniorów, uczestniczą w regatach i rejsach po Bałtyku. Można nie tylko popływać, ale również polatać, wprawdzie tylko niewielkimi modelami, lecz za to samodzielnie zbudowanymi w modelarniach: lotniczej i szkutniczej. Działa także strzelnica sportowa. Pałacowi brydżyści co roku zostają złotymi i srebrnymi medalistami podczas olimpiad i mistrzostw młodzieżowych. Powstała sekcja szachowa. Tych, którzy lubią pisać i rozmawiać z ludźmi, a przy tym mają ochotę zmierzyć się z trudną pracą dziennikarską zaprasza zespół reporterski redagujący "Przegląd Pałacowy". W Pałacu Młodzieży działa galeria sztuki - Salonik Wystawowy na II piętrze, prezentujący osiągnięcia plastyczne dzieci i młodzieży z całego województwa, kraju i z zagranicy.

 

 

Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armore Warmia i Mazury

ul. Dąbrowszczaków 39 ,

tel.: 89 527 63 73,

www.cpf.olsztyn.pl

W Olsztynie może mieć początek nasza przygoda z Francją, bowiem przy ul. Dąbrowszczaków mieści się Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor Warmia i Mazury. Centrum jest wyrazem partnerskich stosunków i oficjalnej współpracy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim i departamentem Côtes d'Armor w Bretanii (Francja). Centrum popularyzuje kulturę, sztukę i język francuski. Dba o poziom nauczania języka do Olsztyna zapraszając nauczycieliz Francji. Książki Sartra, Camus’a i wielu innych autorów można przeczytać w oryginale dzięki działającej w tam bibliotece, w której możemy także przejrzeć francuską prasę. Organizuje wystawy malarstwa i fotografii, spotkania kulturalne, m.in. Dni Kultury Francuskiej czy Dni Bretanii, podczas których można poznać smak kuchni bretońskiej. Prowadzone przez Centrum działania edukacyjno-kulturalne przybliżają wyjątkowy urok i artystyczny klimat Bretanii. Pod wpływem tego uroku pozostają członkowie Olsztyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Bretanii i Francji "Amitie". Centrum jest także inicjatorem i organizatorem prezentacji regionalnej kultury polskiej w departamencie Côtes d'Armor i w regionie Bretanii.

 

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

ul. Parkowa 1,

tel. 89 513 17 34,

www.ceik.pl

 

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych położone jest w jednym z najpiękniejszych parków w Olsztynie – Parku Jakubowo. Budynek powstał na początku XX w. Początkowo miał służyć jako restauracja. Po wojnie został oficjalnie oddany do użytku 1 października 1951 roku. Początkowo działał jako Wojewódzki Dom Kultury i Oświaty Związków Zawodowych, by w 1992 r. przekształcić się w Regionalny Ośrodek Kultury, a następnie w 2002 r. w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Integruje społeczności lokalne i środowiska kulturotwórcze regionu, tworzy i chroni regionalną indywidualność kulturalną, diagnozuje aktywność społeczną w tej sferze. CEiIK pełni rolę przedstawiciela Narodowej Agencji Programu „MŁODZIEŻ” w województwie warmińsko-mazurskim. Jej celem jest nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymiana doświadczeń, dwustronna i wielostronna wymiana grup młodzieży, propagowanie wolontariatu, rozwój zdolności organizacyjnych i twórczych młodych ludzi, edukacja i szkolenia, seminaria, staże, konferencje służące promowaniu współpracy i wymianie doświadczeń. CEiIK nie ogranicza się jednak do działalności edukacyjnej - jest organizatorem Spotkań Zamkowych Śpiewajmy Poezję, od lat działa tam Dyskusyjny Klub Filmowy ZA, Stowarzyszenie „Tratwa”, Ośrodek Poszukiwań i Edukacji Teatralnej "Węgajty".

 

Akademickie Centrum Kultury

ul. Czesława Kanafojskiego 1 (DS 2), 10-718 Olsztyn
tel. 89 523-32-36;
e-mail: bowo@uwm.edu.pl

 

W ramach Akademickiego Centrum Kultury działają:

1)     Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2)     Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

3)     Akademicki Klub Płetwonurków „Skorpena”

4)     Teatr Studencki „Cezar”,

5)     Studencka Agencja Fotograficzna „Jamnik”

6)     Akademicki Klub Lotniczy „Awiator”

7)     Akademicki Klub Turystyczny „AKT”

8)     Akademicki Klub Żeglarski „Szkwał”

9)     Studencka Grupa Motocyklowa „Tabun”

10) Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego „Almatan”

11) Akademicka Orkiestra Dęta

12) Koło Żonglerskie „Żongler”

 

Pogoda