Idź do treści strony
Культура

 

W Olsztynie działają dwa teatry, ale magiczna przestrzeń miejskiej sceny jest zdecydowanie większa niż wynikałoby to z liczby instytucji. W Teatrze im. Stefana Jaracza działa kilka scen, zaś Olsztyński Teatr Lalek nie ogranicza się do repertuaru skierowanego wyłącznie do najmłodszych widzów. Nowe, postindustrialne przestrzenie wykorzystywane są na potrzeby festiwali teatralnych. Bardzo prężnie, i to nie tylko na lokalnych scenach, działają zespoły amatorskie, takie jak Teatr Biały, „Kokon”, czy teatr „Nieskromny”.

 

Olsztyński Teatr Lalek
ul. Głowackiego 17
Tel.: 89 538-70-20
www.teatrlalek.olsztyn.pl

 

Powstał w listopadzie 1953 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Teatru Kukłowego Ziemi Warmińsko - Mazurskiej "Czerwony Kapturek". Przed wojną miał swojego poprzednika - był nim teatrzyk Bajka, który założyło dziesięcioro nauczycieli szkół i przedszkoli polskich istniejących na Warmii. Od 1986 r. teatr działa pod nazwą Olsztyńskiego Teatru Lalek. W ciągu 50 lat działalności w OTL odbyło się ponad 200 premier dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 2000 r. istnieje oficjalna Scena dla Dorosłych i Ci nie muszą już szukać pretekstu, by chodzić na realizowane w nim przestawienia. Teatr jest obecny na najważniejszych przeglądach teatralnych w kraju i za granicą. W repertuar teatru na stałe wpisane są takie wydarzenia kulturalne jak Studencki Tydzień Teatralny oraz Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych ANIMA. Teatr prowadzi działalność edukacyjną. Przy teatrze działa Szkolna Rada Teatralna skupiająca dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Współpraca ze szkołami zaowocowała wydawaniem Gazety Teatralnej OTL. Po spektaklach odbywają się lekcje teatralne, dyskusje i spotkania z twórcami. Na uwagę zasługuje również oprawa plastyczna teatralnej działalności – znakomite stroje, scenografie czy plakaty, którym poświęca się wiele uwagi są na najwyższym poziomie artystycznym.

Rezerwacja biletów, Biuro Obsługi Widowni i Kasa: tel. 89 538-70-30, tel./fax. 89 538-70-40 oraz połączenie przez centralę.

Kasa biletowa czynna jest na godzinę przed spektaklem oraz w czasie jego trwania. Prowadzi również przedsprzedaż biletów w tygodniu poprzedzającym widowisko.

 

Teatr im. Stefana Jaracza
ul. 1-go Maja 4
tel.: 0 89 527 59 58
www.teatr.olsztyn.pl

 

Wybudowany na miejscu dużej willi w stylu włoskim w 1925 roku wg projektu architekta Augusta Federsena był darem dla miejscowej ludności za wygrany plebiscyt. Budynek przetrwał lata wojny prawie w nienaruszonym stanie. Po II wojnie światowej - 18 listopada 1945 roku premierą "Moralność pani Dulskiej" zainaugurowano działalność polskiej sceny.
Praca na kilku scenach: Dużej, gdzie prezentowana jest klasyka, dramaturgia współczesna oraz spektakle dla dzieci i młodzieży, Kameralnej nakierowanej na literaturę współczesną, Scenie Margines tworzonej przez młodych i dla młodych oraz scence w kawiarence „Teatralna”, gdzie realizowane są premiery Teatru przy Stoliku to nie wszystkie propozycje. Teatr jest organizatorem festiwali teatralnych, prowadzi działalność objazdową, a także wymianę z innymi teatrami. Działalność edukacyjna, realizowana jest w Policealnym Studium, które w lipcu 1998 roku uzyskało uprawnienia szkoły publicznej oraz prawo wydawania dyplomów państwowych w zawodzie aktora. Teatr realizuje również takie cykle: jak Teatr przy Stoliku, Dramat w działaniu, Perforacje literackie, Didaskalia, czy działalności „Gońca teatralnego”. Foyer Teatru pełni także funkcję galerii, w której odbywają się wernisaże malarstwa, grafiki, rysunku, plakatu czy archiwaliów. Ważne dla życia kulturalnego festiwale organizowane przez Teatr S. Jaracza to: Olsztyńskie Spotkania Teatralne, Międzynarodowy Letni Festiwal Tetralny DEMOLUDY.
Do dzisiaj wystawiono w nim ponad 600 premier - granych nie tylko na macierzystej scenie, ale i poza Olsztynem.

Pogoda