Idź do treści strony
Культура

 

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 89 535 30 80
www.mbp.olsztyn.pl

 

Obsługuje czytelników za pośrednictwem 17 filii rozmieszczonych we wszystkich dzielnicach miasta. Większość filii ma charakter ogólny, zarówno ze względu na rodzaj gromadzonych zbiorów, jak i zakres świadczonych usług, dwie filie przeznaczone są dla młodzieży i czytelników dorosłych, jedna - dla dzieci i młodzieży, jedna jest filią specjalną nastawioną na obsługę małych i średnich przedsiębiorstw. Czytelnicy mają do dyspozycji ponad 370 tysięcy książek, ponad 450 tytułów czasopism i niemal 20 tysięcy jednostek zbiorów specjalnych - VHS, CD,DVD, dokumenty elektroniczne, normy. Zbiory gromadzone w filiach MBP mają charakter uniwersalny. Najbogatsze zasoby, zawierające najwięcej tytułów dla wymagających czytelników poszukujących dobrych książek beletrystycznych, literatury popularnonaukowej i naukowej posiada 8 filii. Pozostałe dysponują podstawowym zestawem tytułów. Do zmieniających się stale potrzeb zostały dostosowane zbiory Centrum Informacji, które mają określony zakres tematyczny i obejmują m.in. takie zagadnienia jak: zarządzanie i organizacja, finanse, bankowość, statystyka, gospodarka odpadami, logistyka, marketing, urbanistyka i architektura, ciepłownictwo, przemysł drzewny, samorząd terytorialny itp. Centrum Informacji nastawione jest na obsługę małych i średnich przedsiębiorstw. Można tu uzyskać informację techniczną, ekonomiczną, biznesową, normalizacyjną, prawną oraz o Unii Europejskiej.
Szczególną wagę w bibliotekach miejskich przywiązuje się do pracy z dziećmi, która organizowana jest najczęściej w formie gier i zabaw, konkursów i zgadywanek, lekcji bibliotecznych, zajęć plastycznych i teatralnych, przeglądów książek i pogadanek, głośnego czytania oraz spotkań autorskich. Młodzież i dzieci mają w Olsztynie do swojej dyspozycji jedne z najnowocześniejszych bibliotek w kraju. Są to:

 

Biblioteka Multimedialna "Planeta 11"
ul. Piłsudskiego 38, 89 535 44 8
www.planeta11.pl

To jedna z sześciu tego typu placówek na świecie i jedna z najnowocześniejszych w Polsce. Oddana do użytku we wrześniu 2004 roku w ramach projektu „Biblioteka dla młodych klientów” Fundacji Bertelsmanna oferuje młodym czytelnikom książki, płyty CD, DVD, gry komputerowe, programy. Znajdują się w niej liczne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i oprogramowaniem umożliwiającym samodzielną pracę, stanowiska do odtwarzania CD i DVD. W swoich zbiorach Planeta posiada profesjonalne podręczniki gramatyczne i materiały multimedialne do nauki języków obcych, tych bardzo popularnych, jak angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski i rosyjski, a także do tak egzotycznych jak arabski, japoński, hebrajski i grecki.
W bibliotece prowadzone są zajęcia aktywizujące młodzież. Realizowany jest również projekt "Wolontariat europejski". Można tu też rozwijać swoje zainteresowania z zakresu poezji, grafiki, teatru, filmu czy też spotykać się z przyjaciółmi i prezentować swoje umiejętności i talenty.

 

Abecadło
al. Piłsudskiego 16, tel: 89 527 28 10
www.abecadlo.olsztyn.pl

21 marca 2006 r. została oddana do użytku filia, która jest nowoczesną biblioteką dla dzieci w wieku do 13 lat, i która okazała się wielkim sukcesem. Mieści się na II piętrze Centrum Handlowego "Alfa". Dzieci mają dostęp do książek tradycyjnych, mówionych, 25 różnych rodzajów czasopism, zbiorów specjalnych (VDS, CD, DVD), zabawek, komputerów i Internetu. Wszystko to zapewnia możliwość miłego spędzenia wolnego czasu. Można w bibliotece przygotować się do lekcji, uzyskać informacje na różne tematy, znaleźć sposób na nudę, rozwijać zainteresowania, uczyć się nowych umiejętności. Do dyspozycji dzieci i młodzieży oddany jest nowoczesny sprzęt techniczny - komputery, odtwarzacze, rzutniki, drukarki, skanery itp. Można też zawsze skorzystać z pomocy bibliotekarzy i wolontariuszy. W zbiorach biblioteki znajduje się również zbiór książek i czasopism dla rodziców, który ułatwi zrozumienie psychiki i potrzeb dziecka. Dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach z zakresu literatury, plastyki, teatru i muzyki. W bibliotece można, z pomocą bibliotekarzy czy wolontariuszy, odrabiać prace domowe i rozwijać własne zainteresowania.

 

MultiCentrum
ul. Limanowskiego 8,
www.multicentrum.net

MultiCentrum to ośrodek służący nauce i wzbogacaniu wiedzy, oferujący szeroki zakres działań połączonych z zaawansowanymi i najnowszymi technologiami informatycznymi.
To miejsce, w którym prócz korzystania z komputerów i internetu można nauczyć się podstaw robotyki, tworzyć muzykę, czy wejść w świat nowych technologii. MultiCentrum jest podzielone na sześć działów tematycznych. Najmłodsi mają swój MultiOgródek z bajkowymi stworkami Budyniem i Bezą. Dzieci poznają kolory, kształty, mogą zaprojektować ogród czy dom. Projekty mebli można wydrukować, pokolorować i skleić - to sposób na ćwiczenie manualnych umiejętności. Jest też dział MultiDzieci, w którym najmłodsi mieszkańcy Olsztyna uczą się m.in. przepisów ruchu drogowego. Pomaga im w tym interaktywna mapa z zaznaczonymi jezdniami i przejściami dla pieszych. Tu mogą poznać podstawy matematyki, nuty i budować proste modele maszyn. O dźwiękach dowiedzą się w dziale MultiMuzyka, który do dyspozycji młodych pasjonatów ma nie tylko klawiatury komputerowe, ale też keyboardy i mikrofony. Znajdzie się coś dla miłośników sztuk wizualnych. Dział MultiSztuki wyposażony jest w bardzo proste programy do tworzenia karykatur, ale i te dużo bardziej skomplikowane, których używali twórcy efektów specjalnych do "Gwiezdnych wojen".
Nie zapomniano także o naukach ścisłych. Dzieci i młodzież mają trzy działy do wyboru. MultiLogika - świat sterowanych komputerowo robotów, modeli samochodów, różnych urządzeń i konstrukcji, które można wykonać samodzielnie ze specjalnych elementów. MultiNauka uczy biologii, fizyki i chemii przez doświadczenia, a dzięki MultiTechnice można zapoznać się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w przemyśle.

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny
ul. 1 Maja 5 i Stare Miasto 33
tel.: 89 524 90 32
www.wbp.olsztyn.pl

W Starym Ratuszu, który po remoncie i modernizacji wrócił do pierwotnej, gotyckiej postaci i stanowi dziś perłę architektoniczną Olsztyna mieści się Wypożyczalnia Główna i Międzybiblioteczna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny. Biblioteka jest znakomitym przykładem umiejętnego łączenia dawnego z nowym, bowiem w jej wnętrzach realizowane są na wskroś nowoczesne wyzwania. Przeprowadzono automatyzację procesów bibliotecznych. Czytelnicy mają możliwość korzystania ze zbiorów innych bibliotek poprzez wypożyczalnie międzybiblioteczne, mają również dostęp do bazy danych Biblioteki Narodowej. Posiada bogate zbiory dotyczące Warmii i Mazur. W zasobach biblioteki znajdują się także zbiory specjalne – płyty analogowe i kompaktowe, nuty, „książki mówione”, dokumenty życia społecznego, fotogramy, stare druki oraz książki dla osób niewidomych i słabowidzących. Współpracuje z bibliotekami innych sieci w kraju i za granicą. W bibliotece organizowane są różnego rodzaju działania kulturalne, m.in. spotkania autorskie czy wystawy w galerii Stary Ratusz.

 

Biblioteka Uniwersytecka
ul. Oczapowskiego 12b
10-719 Olsztyn
tel.: 89 523-33-09
fax: 89 524-00-05
e-mail: bib.uwm@uwm.edu.pl

Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego realizuje zadania dydaktyczne, usługowe i naukowe. Pełni także funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej, służącej mieszkańcom miasta, regionu i kraju. Biblioteka UWM jest największą biblioteką naukową północno-wschodniego regionu Polski. Księgozbiór Biblioteki Głównej UWM liczy obecnie ponad 880 tys. woluminów. Zbiory mają charakter uniwersalny zarówno w treści, jak i w formie. Reprezentują wszystkie dziedziny wiedzy, zapewniają realizację badań naukowych i procesu dydaktycznego na 40 kierunkach 15 wydziałów Uniwersytetu. System biblioteczno-informacyjny UWM to: Biblioteka Główna, 4 biblioteki wydziałowe, biblioteka Gimnazjum i Liceum Akademickiego, 2 filie zamiejscowe (Ełk, Braniewo), 29 tzw. bibliotek zakładowych, Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej. Nowy budynek biblioteki uniwersyteckiej znajduje się w Kortowie II i jest najnowocześniejszym budynkiem tego typu w regionie. Znajduje się w nim: 700 miejsc czytelnianych, 300 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, 8 kabin do pracy indywidualnej, 5 kabin wyposażonych w sprzęt audiowizualny, kawiarnia, czytelnia prasy, punkt  informacyjny, księgarnia, sklep papierniczy, ogród zimowy, dwa tarasy widokowe, 3 sale dydaktyczne oraz 2 sale do nauki w grupach.

 

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego HOSIANUM
ul. Kard. Hozjusza 15
tel. 89 523 89 75
www.hosianum.edu.pl

Zbiory Biblioteki obejmują 324 inkunabuły (największy zbiór w Polsce północno-wschodniej), 7618 starodruków, 141 399 druków nowszych, 93 166 czasopism. Biblioteka szczyci się posiadaniem unikatowego zbioru książek wydawanych w oficynach Braniewa, począwszy od XVI w. aż po 1945 r. Część inkunabułów i starych druków pochodzi z powstałej w 1347 r. biblioteki kapituły kolegiackiej z Dobrego Miasta, biblioteki kapitulnej we Fromborku, część książek z byłych bibliotek Ornety i Reszla. Zachowane inkunabuły warmińskie są cennym świadectwem kultury umysłowej Warmii z drugiej połowy XV w. Dobór autorów,tematyka zachowanych pism, druk w najprzedniejszych oficynach wydawniczych ówczesnej Europy wystawiają zaszczytne świadectwo nabywcom i czytelnikom, bibliotekom i szkołom całej ówczesnej Warmii. Biblioteka ma profil naukowy. Korzystają z niej alumni, studenci  teologii oraz studenci i pracownicy naukowi innych uczelni Olsztyna, głównie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Pogoda