Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr XXXI/521/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Kresowej w Olsztynie"

PRZEBIEG PROCEDURY PLANISTYCZNEJ

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kresowej w Olsztynie - aktualizacja”

Do pobrania:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kresowej w Olsztynie - aktualizacja”

Do pobrania:

Pogoda