Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. W. Leonharda w Olsztynie"

Do pobrania:

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. W. Leonharda w Olsztynie”

Do pobrania:

 

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. W. Leonharda w Olsztynie

Data ogłoszenia: 10.05.2013 r.

 

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXXVI/643/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. W. Leonharda w Olsztynie

 

Pliki do pobrania:

Pogoda