Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 152-34 przy ul. Michała Oczapowskiego w Olsztynie”

Do pobrania:

PRZEBIEG PROCEDURY PLANISTYCZNEJ

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 152-34 przy ul. Michała Oczapowskiego w Olsztynie”

Do pobrania:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne­go dla części działki nr 152-34 przy ul. Michała Oczapowskiego w Olsztynie”

Do pobrania:

 

Pogoda