Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr X/158/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 152-34 przy ul. Michała Oczapowskiego w Olsztynie”

PRZEBIEG PROCEDURY PLANISTYCZNEJ

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 152-34 przy ul. Michała Oczapowskiego w Olsztynie”

Do pobrania:

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne­go dla części działki nr 152-34 przy ul. Michała Oczapowskiego w Olsztynie”

Do pobrania:

 

Pogoda
Częściowe zachmurzenie 10°C
Pochmurnie 14°C