Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon Łupstych”

Do pobrania:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowa­nia przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon Łupstych".

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon Łupstych oraz prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planu

 

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXV/446/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon Łupstych

 

Data ogłoszenia: 30.07.2012r.

 

Pliki do pobrania:

Pogoda