Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia dla terenu położonego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie"

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia dla terenu położonego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie"

Do pobrania:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego części Śródmieścia dla terenu położonego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie"

Pliki do pobrania:

Pogoda