Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów sportowych II przy Alei Sybiraków w Olsztynie"

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów sportowych II przy Alei Sybiraków w Olsztynie"

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów sportowych II przy Alei Sybiraków w Olsztynie

Pogoda